MENU

JABATAN PERKHIDMATAN KESIHATAN DAN PERSEKITARAN

Tingkat  9 & 10, Menara MBPJ, Jalan Tengah, 46200 Petaling Jaya, Selangor

Faks : 03-79575218

Fungsi Bahagian Penjaja :

 • Memproses dan mengeluarkan lesen dan permit penjaja, memproses permohonan permit penjaja, mengeluarkan notis tunggakan sewa.
 • Antara permit penjaja yang diuruskan ialah : - Lesen gerai kompleks - Lesen gerai tepi jalan - Lesen pasar awam - Lesen pasar pagi - Lesen pasar malam - Lesen pasar tani / minggu - Lesen penjaja bergerak - Lesen penjaja Uptown D’Kota - Lesen mesin air
 • Memproses semua permohonan permit penjaja sementara iaitu Permit penjaja sementara bermasa, Permit perayaan Ramadan, Permit perayaan Tahun Baru Cina, Permit penjaja sementara buah-buahan bermusim, Permit penjaja sementara stadium dan Permit penjaja sementara musim Haji.

Fungsi Bahagian Tred Serta Merta Dan Iklan :

 • Bahagian Tred Serta Merta dan Iklan bertanggungjawab memproses permohonan lesen serta-merta, permit sementara dan iklan yang meliputi aktiviti menyemak dokumen, membuka fail, mendaftar maklumat ke dalam sistem, penyediaan bil bayaran, mencetak lesen serta lain-lain.
 • Melaksanakan dasar, pekeliling Kerajaan Negeri atau Persekutuan bagi permohonan baru lesen iklan.
 • Menyediakan laporan / kertas kerja permohonan baru lesen tred serta-merta bagi kelulusan Pihak Berkuasa Melesen.
 • Menyediakan surat-menyurat berhubung dengan lesen tred serta-merta .
 • Mengemas kini maklumat yang diterima daripada bahagian inspektorat setelah pemeriksaan dibuat.
 • Memproses (menyemak dokumen, daftar maklumat di dalam sistem, penyediaan bil bayaran, menyediakan tag anjing serta lain-lain pelaksanaan dasar, pekeliling Kerajaan Negeri atau Persekutuan) bagi permohonan baru lesen anjing.
 • Mengumpul ulasan-ulasan daripada jabatan teknikal untuk proses permit sementara.
 • Memproses permohonan tambahan iklan, tambahan aktiviti perniagaan, dan pindaan butir-butir pada lesen.
 • Memproses permohonan permit-permit iklan sementara.

Fungsi Bahagian Tred Kritikal :

 • Bahagian Lesen Perniagaan Kritikal bertanggungjawab memproses permohonan lesen sementara dan iklan yang meliputi aktiviti menyemak dokumen, membuka fail, mendaftar maklumat ke dalam sistem, penyediaan bil bayaran, mencetak lesen serta lain-lain. Lesen yang dikategorikan sebagai kritikal ialah lesen-lesen yang memerlukan ulasan teknikal dalaman sebelum lesen boleh dikeluarkan.
 • Melaksanakan dasar, pekeliling Kerajaan Negeri atau Persekutuan) bagi permohonan baru lesen iklan.
 • Menyediakan laporan / kertas kerja / fail permohonan-permohonan lesen bagi ulasan jabatan teknikal menerusi Unit Pusat Setempat Mini di Jabatan Pelesenan.
 • Menyediakan surat-menyurat berhubung dengan lessen-lesen kritikal.
 • Mengemas kini maklumat yang diterima daripada Bahagian Inspektorat setelah pemeriksaan dibuat.
 • Mengumpul ulasan-ulasan jabatan teknikal.
 • Memproses permohonan tambahan iklan, tambahan aktiviti perniagaan, dan pindaan butir-butir pada lesen.

Fungsi Bahagian Tred Berisiko :

 • Memproses permohonan lesen sementara dan kad akuan berisiko serta iklan yang meliputi aktiviti menyemak dokumen, membuka fail, mendaftar maklumat ke dalam sistem, penyediaan bil bayaran, mencetak lesen serta lain-lain. Lesen yang dikategorikan sebagai berisiko ialah lessen-lesen yang memerlukan ulasan teknikal dalaman dan luaran sebelum lesen boleh dikeluarkan. Pemeriksaan lesen dibuat secara bersepadu.
 • Melaksanakan dasar, pekeliling Kerajaan Negeri atau Persekutuan bagi permohonan baru lesen iklan.
 • Menyediakan laporan / kertas kerja / fail permohonan-permohonan lesen bagi ulasan jabatan teknikal menerusi Unit Pusat Setempat Mini di Jabatan Pelesenan.
 • Menyediakan surat-menyurat berhubung dengan lesen-lesen kritikal.
 • Mengemas kini maklumat yang diterima daripada Bahagian Inspektorat setelah pemeriksaan dibuat.
 • Mengumpul ulasan-ulasan jabatan teknikal.
 • Memproses permohonan tambahan iklan, tambahan aktiviti perniagaan, dan pindaan butir-butir pada lesen.

Fungsi Bahagian Inspektorat :

 • Mengeluarkan notis terhadap mana-mana pihak yang menyalahi peruntukan Akta Kerajaan Tempatan dan Undang-undang Kecil di bawahnya serta undang-undang lain yang berkaitan.
 • Pemeriksaan rutin terhadap premis-premis bukan makanan dan lain-lain premis bagi tujuan pembaharuan lesen dan penguatkuasaan undang-undang.
 • Menjalankan pemeriksaan premis dan menyediakan laporan bagi permohonan baru lesen pusat hiburan dan penguatkuasaan peruntukan Enakmen Hiburan dan Tempat-tempat Hiburan 1995.
 • Menjalankan pemeriksaan secara bersepadu premis dan menyediakan laporan bagi permohonan baru lesen pusat kesihatan dan penguatkuasaan peruntukan pusat kecantikan dan penjagaan kesihatan.
 • Pemeriksaan aduan yang disampaikan melalui Unit Aduan (Sistem Aduan) dan juga orang awam.

Fungsi Bahagian Pentadbiran Dan Kewangan :

 • Menguruskan hal-hal pentadbiran Jabatan seperti Pengurusan Mesyuarat, Pengurusan Fail, Pengurusan Sumber Manusia, Pengurusan Logistik, Pengurusan kursus, retreat dan l awatan, Pengurusan Kewangan dan Pengurusan Kualiti melibatkan ISO, APPC, Star Rating.
PEGAWAI
TEL/EMAIL
 

KOSONG

Pengarah Perkhidmatan Kesihatan dan Persekitaran

 
 

KOSONG

Timbalan Pengarah (Kesihatan dan Persekitaran)

   
BAHAGIAN KESIHATAN AWAM

Puan Mahzura binti Mohd Amin

Penolong Pengarah Kanan (Kesihatan Awam)

03-79547954 (T) 

03-79552381 ext 109

mahzura@mbpj.gov.my

Mahzura

Puan Siti Maskas binti Daud

Penolong Pengarah (Kesihatan Awam)

03-79552381 ext 115

siti@mbpj.gov.my

Sedang dikemaskini

Puan Dr.Ngo Woan Ling

Penolong Pengarah (Kesihatan)

03-79565017(T)

drling@mbpj.gov.my

Sedang dikemaskini
BAHAGIAN ALAM SEKITAR

Encik Mohd Zaim bin Mohd Nor

Penolong Pengarah (Alam Sekitar)

03-79603764 ext 123

mohdzaim@mbpj.gov.my

Sedang dikemaskini

 

 

Kemaskini Terakhir: Selasa, 12 November 2019 - 11:57am