MENU
 • Notice: Undefined offset: 1 dalam tb_megamenu_insert_tb_item() (baris 343 dari /home/sgrmbj/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 2 dalam tb_megamenu_insert_tb_item() (baris 343 dari /home/sgrmbj/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 3 dalam tb_megamenu_insert_tb_item() (baris 343 dari /home/sgrmbj/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 4 dalam tb_megamenu_insert_tb_item() (baris 343 dari /home/sgrmbj/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 1 dalam tb_megamenu_insert_tb_item() (baris 343 dari /home/sgrmbj/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 2 dalam tb_megamenu_insert_tb_item() (baris 343 dari /home/sgrmbj/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 3 dalam tb_megamenu_insert_tb_item() (baris 343 dari /home/sgrmbj/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 4 dalam tb_megamenu_insert_tb_item() (baris 343 dari /home/sgrmbj/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 1 dalam tb_megamenu_insert_tb_item() (baris 343 dari /home/sgrmbj/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 2 dalam tb_megamenu_insert_tb_item() (baris 343 dari /home/sgrmbj/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 3 dalam tb_megamenu_insert_tb_item() (baris 343 dari /home/sgrmbj/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 4 dalam tb_megamenu_insert_tb_item() (baris 343 dari /home/sgrmbj/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 1 dalam tb_megamenu_insert_tb_item() (baris 343 dari /home/sgrmbj/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 2 dalam tb_megamenu_insert_tb_item() (baris 343 dari /home/sgrmbj/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 3 dalam tb_megamenu_insert_tb_item() (baris 343 dari /home/sgrmbj/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 4 dalam tb_megamenu_insert_tb_item() (baris 343 dari /home/sgrmbj/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).

1. PERANCANGAN DAN KAWALAN PEMBANGUNAN BANDAR

Menentukan hala tuju dan trend pembangunan bandar raya Petaling Jaya seiring dengan misi nasional dan visi pengantarabangsaan Selangor serta memastikan aktiviti pembangunan dilaksanakan mengikut rancangan pemajuan yang
diwartakan.

2. PENYEDIAAN DAN PENYELENGGARAAN JALAN DI DALAM BANDAR RAYA

Menyediakan pelan induk jalan raya yang komprehensif dengan penekanan terhadap aspek reka bentuk moden dan sistematik serta melaksanakan projekprojek pembinaan dan penyelenggaraan yang berkualiti.

3. PENYEDIAAN DAN PENYELENGGARAAN KEMUDAHAN AWAM

Mengenal pasti keperluan dari segenap lapisan masyarakat dan menyediakan infrastruktur serta kemudahan awam yang terbaik buat warga bandar raya.

4. PENGUATKUASAAN PERUNDANGAN PERBANDARAN

Memaklumkan dan mendidik masyarakat dan warga bandar raya untuk mematuhi undang-undang dan peraturan yang diwujudkan. Menguatkuasakan perundangan sebagaimana diperuntukkan di dalam akta dan undang-undang kecil bagi melahirkan sebuah bandar raya yang selamat dan sejahtera.

5. MENYEDIAKAN PERKHIDMATAN & KAWALAN KESIHATAN BANDAR RAYA

Menyediakan perkhidmatan perbandaran dan kesihatan awam yang profesional dan berkualiti selaras dengan akta dan undang-undang kecil yang dikuatkuasakan.

6. PENGINDAHAN DAN KECERIAAN BANDAR

Mewujudkan persekitaran bandar raya yang indah, selesa, selamat dan bersih serta menyediakan kemudahan rekreasi yang pelbagai.

7. PENGURUSAN SISTEM SALIRAN MESRA ALAM

Membangunkan infrastruktur saliran yang mesra alam bagi memastikan masalah banjir dapat diatasi dan menyediakan sistem perparitan yang berkualiti dan responsif seiring dengan keperluan pembangunan.

8. PENGURUSAN CUKAI HARTA DAN SUMBER-SUMBER HASIL SOKONGAN

Menguruskan hasil cukai harta berdasarkan peruntukan Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) di samping meningkatkan hasil melalui punca-punca hasil lain dalam mengukuhkan kedudukan kewangan.

9. PENGAWALAN AKTIVITI PERNIAGAAN MELALUI PENGELUARAN LESEN PERNIAGAAN

Mengawal aktiviti perniagaan melalui pengeluaran lesen premis perniagaan dan iklan selaras dengan dasar dan undang-undang yang dikuatkuasakan.

10. PENGURUSAN LALU LINTAS DAN PENGANGKUTAN AWAM

Membangunkan sistem lalu lintas dan pengangkutan awam yang efisien, pintar dan sistematik bagi memberikan kepuasan pengguna jalan raya dan pejalan kaki.

11. PEMBANGUNAN SOSIO EKONOMI BANDAR

Memangkin pembangunan secara berkesan untuk meningkatkan taraf sosial dan ekonomi bandar raya Petaling Jaya, melalui kerjasama bijak dengan pelbagai pihak termasuk pemaju, pengilang, peniaga dan sebagainya.

12. PEMBANGUNAN KEMASYARAKATAN

Membangunkan satu masyarakat yang progresif di mana semua rakyat menikmati kesejahteraan hidup yang tinggi, di samping mempunyai nilai-nilai sosial dan kerohanian yang positif serta menghayati perasaan bangga dan cintakan Negara.

Kemaskini Terakhir: Sabtu, 20 Julai 2024 - 3:39pm