MENU
 • Notice: Undefined offset: 1 dalam tb_megamenu_insert_tb_item() (baris 343 dari /home/sgrmbj/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 2 dalam tb_megamenu_insert_tb_item() (baris 343 dari /home/sgrmbj/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 3 dalam tb_megamenu_insert_tb_item() (baris 343 dari /home/sgrmbj/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 4 dalam tb_megamenu_insert_tb_item() (baris 343 dari /home/sgrmbj/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 1 dalam tb_megamenu_insert_tb_item() (baris 343 dari /home/sgrmbj/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 2 dalam tb_megamenu_insert_tb_item() (baris 343 dari /home/sgrmbj/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 3 dalam tb_megamenu_insert_tb_item() (baris 343 dari /home/sgrmbj/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 4 dalam tb_megamenu_insert_tb_item() (baris 343 dari /home/sgrmbj/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 1 dalam tb_megamenu_insert_tb_item() (baris 343 dari /home/sgrmbj/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 2 dalam tb_megamenu_insert_tb_item() (baris 343 dari /home/sgrmbj/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 3 dalam tb_megamenu_insert_tb_item() (baris 343 dari /home/sgrmbj/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 4 dalam tb_megamenu_insert_tb_item() (baris 343 dari /home/sgrmbj/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 1 dalam tb_megamenu_insert_tb_item() (baris 343 dari /home/sgrmbj/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 2 dalam tb_megamenu_insert_tb_item() (baris 343 dari /home/sgrmbj/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 3 dalam tb_megamenu_insert_tb_item() (baris 343 dari /home/sgrmbj/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 4 dalam tb_megamenu_insert_tb_item() (baris 343 dari /home/sgrmbj/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).

Piagam Pelanggan MBPJ dalam format PDF

PIAGAM PELANGGAN JABATAN / UNIT 2024
BIL JABATAN/UNIT PIAGAM PELANGGAN

1

UNIT KOMUNIKASI KORPORAT

Memberi maklum balas aduan pelanggan dalam tempoh masa 14 hari aduan diterima.

2

JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN (BAHAGIAN BEKALAN DAN PEROLEHAN)

Memastikan pelantikan kontraktor / pembekal Majlis (bermula dari tarikh tutup tawaran hinggga perlantikan) dibuat dalam tempoh masa yang ditetapkan.

Tender

Kurang dari 45 hari

Melebihi dari 45 hari

Sebutharga

Kurang dari 30 hari

Melebihi dari 30 hari

3

UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Memastikan tahap keselamatan rangkaian dan aplikasi sistem terjamin sekurang-kurangnya 90% dalam masa setahun

4

UNIT AUDIT DALAM

Memastikan sekurang-kurangnya 13 laporan audit dikeluarkan pada setiap tahun

5

JABATAN PERBENDAHARAAN

Mengurus kutipan semua hasil Majlis dan mengemaskini akaun bil bayaran dalam tempoh:

i. Perkhidmatan Kaunter, Kiosk & Epay – 24 jam

ii. Kutipan Online – 4 hari waktu bekerja

Memastikan pembayaran kepada pembekal/penerima dalam tempoh 3 hari (bayaran biasa) dan 4 hari (bayaran kontrak) dengan syarat dokumen yang diterima lengkap.

6

JABATAN PENILAIAN DAN PENGURUSAN HARTA

Memastikan eksesais penilaian dilaksanakan dua (2) kali setahun iaitu dikuatkuasakan untuk tempoh Januari-Jun dan Julai-Disember

7

JABATAN PELESENAN

Meluluskan permohonan permit dan lesen dalam tempoh satu (1) hari dengan syarat pihak berkenaan mengemukakan dokumen lengkap dan mematuhi dasar serta prinsip yang ditetapkan.

8

JABATAN PENGUATKUASAAN

Melaksanakan tindakan penguatkuasaan berdasarkan kepada bidang tugas jabatan mengikut tempoh yang ditetapkan di dalam MSISO9001:2015 seperti ketetapan berikut :-

i. Aduan yang diterima direkod serta diambil tindakan atau siasatan awalan dalam tempoh 48 jam.

ii. Proses melengkapkan laporan penguatkuasaan di dalam Sistem Penguatkuasaan Petaling Jaya (SPPJ) bagi setiap rondaan penguatkuasaan yang dijalankan berdasarkan jadual tugasan atau arahan setiap hari.

9

 

JABATAN KAWALAN BANGUNAN

Meluluskan Permohonan dlm tempoh 37 hari bagi pelan bangunan manakala 68 hari bagi permit sementara dgn syarat dokumen yg dikemukakan adalah lengkap Mengikut undang-undang dan dasar yg ditetapkan

 

10

 

UNIT PUSAT SETEMPAT (OSC)

Memproses Pelan Pembangunan dalam tempoh 57 hari minimum (tidak melibatkan perihal tanah) dan 108 hari maksimum (melibatkan perihal tanah) dengan syarat pihak berkenaan mengemukakan dokumen lengkap dan mematuhi dasar serta prinsip yang ditetapkan.

11

JABATAN PERANCANGAN PEMBANGUNAN

Memproses Permohonan Kebenaran Merancang dalam tempoh 57 hari minimum(tidak melibatkan perihal tanah) dan 108 hari maksimum (melibatkan perihal tanah) dengan syarat pihak berkenaan mengemukakan dokumen lengkap dan mematuhi dasar serta prinsip yang ditetapkan.

Memastikan proses dan keputusan Permohonan Kebenaran Merancang bagi paparan iklan luaran diberikan dalam tempoh tidak melebihi 90 hari dari tarikh dokumen yang lengkap diterima.

12

JABATAN KEJURUTERAAN

Mengeluarkan kelulusan permit berkaitan permohonan utiliti dalam tempoh 14 hari bekerja setelah dokumen yang dikemukakan lengkap.

Memproses yang menyelenggara aduan jalan berlubang dan jalan rosak mengikut tempoh yang ditetapkan seperti aduan pothole.

Memastikan aduan lampu jalan dan lampu isyarat diproses dalam tempoh 24 jam dari tarikh penerimaan di jabatan.

13

JABATAN LANDSKAP

Menyelesaikan aduan pokok tumbang selewat-lewatnya 1 hari     selepas menerima aduan.

14

JABATAN PERKHIDMATAN KESIHATAN DAN PERSEKITARAN

Memastikan kebersihan dan kesihatan awam serta keselesaan penduduk pada setiap masa dengan melaksanakan :

i. Pemeriksaan dan penggredan premis makanan dengan sasaran 150 premis sebulan.

ii. Pemeriksaan premis makanan bagi sokongan Lesen Establisyment Makanan dengan sasaran 100 peratus memenuhi permohonan diterima.

iii. Persampelan makanan dengan sasaran 270 sampel setahun.

iv. Mengambil tindakan kawalan dan pencegahan ke atas kes penyakit demam denggi yang ditetapkan oleh Pejabat Kesihatan Daerah dalam tempoh 48 jam.

15

JABATAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM

Memastikan sisa pepejal dikutip dengan kekerapan seperti berikut:

i. Perumahan Bertanah – 3 kali seminggu.

ii. Perumahan Bertingkat – setiap hari.

iii. Institusi – 6 hari seminggu.

iv. Komersil/ Pusat Bandar/Gerai/Pasar – setiap hari

16

UNIT PESURUHANJAYA BANGUNAN (COB)

Memastikan pengeluaran sijil penubuhan JMB dalam tempoh 21 hari daripada penerimaan dokumen lengkap daripada pihak pemaju.

17

JABATAN PEMBANGUNAN KEMASYARAKATAN

Mengeluarkan surat pengesahan bayaran cagaran sewaan kemudahan  dewan/balairaya/stadium dalam tempoh satu (1) hari selepas menerima bayaran cagaran daripada pelanggan, dengan sasaran 100 peratus.

Mengeluarkan surat kelulusan dalam tempoh satu (1) hari selepas menerima bayaran  bil sewaan kemudahan dewan/balairaya/stadium daripada pelanggan, dengan sasaran 100 peratus.

18 UNIT INTEGRITI Memastikan semua aduan integriti direkodkan dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh aduan diterima.

      

 

PIAGAM PELANGGAN INTEGRITI MBPJ 
BIL PIAGAM PELANGGAN
1 Memastikan semua aduan integriti  direkodkan dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh aduan diterima.
2 Mengemukakan surat pemakluman keputusan lembaga tatatertib dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh prosiding.
3

Memantapkan pemahaman dan penghayatan  nilai integriti untuk warga kerja MBPJ bersama dengan pihak berkepentingan.

(melalui pelaksanaan program pengukuhan integriti 5x setahun)

 

Kemaskini Terakhir: Isnin, 22 April 2024 - 7:11pm