MENU
  • Undang-Undang Kecil Pusat Siber & Kafe Siber (MBPJ) 2007

  • Undang-undang Kecil Iklan (MBPJ) 2007

  • Undang-Undang Kecil Pemungutan, Pembuangan dan Pelupusan sampah sarap (MBPJ) 2007

  • Undang-Undang Kecil Pelesenan Establisymen Makanan (MBPJ) 2007

  • Undang-Undang Kecil Pengendali Makanan (MBPJ) 2007

  • Undang-Undang Kecil Tred, Perniagaan dan Perindustrian (MBPJ) 2007

  • Undang-Undang Kecil Pemungutan, Pembuangan & Pelupusan Sampah Sarap (MBPJ) 2007

  • Undang-Undang Kecil Pelesenan Tempat Letak Kereta Persendirian (MBPJ) 2005.

  • Undang-Undang Kecil Iklan (MBPJ) 2007.

 

UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM 1984(UKBS 1984)

BIL
UNDANG-UNDANG
FAIL
1
Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam Selangor 1986 Lihat
2
Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam Selangor 1986 (Pindaan) Lihat
3
Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam Selangor 1993 Lihat
4
Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam Selangor 2000 Lihat
5
Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam Selangor 2000 (Pindaan) Lihat
6
Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam Selangor 2007 Lihat
7
Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam Selangor 2012 Lihat
8
Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam Selangor 2012 (Pindaan) Lihat

 

Sebarang pertanyaan sila berhubung dengan Unit Perundangan MBPJ di talian 03-79586487/79575912.

Kemaskini Terakhir: Selasa, 2 March 2021 - 2:59pm