MENU
 • Notice: Undefined offset: 1 dalam tb_megamenu_insert_tb_item() (baris 343 dari /home/sgrmbj/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 2 dalam tb_megamenu_insert_tb_item() (baris 343 dari /home/sgrmbj/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 3 dalam tb_megamenu_insert_tb_item() (baris 343 dari /home/sgrmbj/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 4 dalam tb_megamenu_insert_tb_item() (baris 343 dari /home/sgrmbj/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 1 dalam tb_megamenu_insert_tb_item() (baris 343 dari /home/sgrmbj/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 2 dalam tb_megamenu_insert_tb_item() (baris 343 dari /home/sgrmbj/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 3 dalam tb_megamenu_insert_tb_item() (baris 343 dari /home/sgrmbj/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 4 dalam tb_megamenu_insert_tb_item() (baris 343 dari /home/sgrmbj/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 1 dalam tb_megamenu_insert_tb_item() (baris 343 dari /home/sgrmbj/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 2 dalam tb_megamenu_insert_tb_item() (baris 343 dari /home/sgrmbj/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 3 dalam tb_megamenu_insert_tb_item() (baris 343 dari /home/sgrmbj/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 4 dalam tb_megamenu_insert_tb_item() (baris 343 dari /home/sgrmbj/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 1 dalam tb_megamenu_insert_tb_item() (baris 343 dari /home/sgrmbj/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 2 dalam tb_megamenu_insert_tb_item() (baris 343 dari /home/sgrmbj/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 3 dalam tb_megamenu_insert_tb_item() (baris 343 dari /home/sgrmbj/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 4 dalam tb_megamenu_insert_tb_item() (baris 343 dari /home/sgrmbj/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).

PIAGAM PELANGGAN JABATAN / UNIT 2022
BIL JABATAN/UNIT PIAGAM PELANGGAN

1

UNIT KOMUNIKASI KORPORAT

Memberi maklum balas aduan pelanggan dalam tempoh masa 14 hari aduan diterima.

2

JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN (BAHAGIAN PENTADBIRAN DAN URUSETIA)

Memproses tuntutan insurans liabiliti awam yang lengkap dalam tempoh 14 hari dari  terima dokumen lengkap.

3

JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN (BAHAGIAN BEKALAN DAN PEROLEHAN)

Memastikan pelantikan kontraktor / pembekal Majlis (bermula dari tarikh tutup tawaran hinggga perlantikan) dibuat dalam tempoh masa yang ditetapkan.

Tender

Kurang dari 45 hari

Melebihi dari 45 hari

Sebutharga

Kurang dari 30 hari

Melebihi dari 30 hari

4

UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Memastikan tahap keselamatan rangkaian dan aplikasi sistem terjamin sekurang-kurangnya 90% dalam masa setahun

5

UNIT AUDIT DALAM

Memastikan sekurang-kurangnya 13 laporan audit dikeluarkan pada setiap tahun

6

JABATAN PERBENDAHARAAN

Mengurus kutipan semua hasil Majlis dan mengemaskini akaun bil bayaran dalam tempoh:

 1. Perkhidmatan Kaunter, Kiosk & Epay – 24 jam
 2. Kutipan Online – 4 hari waktu bekerja

Memastikan pembayaran kepada pembekal/penerima dalam tempoh 3 hari (bayaran biasa) dan 4 hari (bayaran kontrak) dengan syarat dokumen yang diterima lengkap.

7

JABATAN PENILAIAN DAN PENGURUSAN HARTA

Memastikan eksesais penilaian dilaksanakan dua (2) kali setahun iaitu dikuatkuasakan untuk tempoh Januari-Jun dan Julai-Disember

8

JABATAN PELESENAN

Meluluskan permohonan permit dan lesen dalam tempoh satu (1) hari dengan syarat pihak berkenaan mengemukakan dokumen lengkap dan mematuhi dasar serta prinsip yang ditetapkan.

9

JABATAN PENGUATKUASAAN

Menguatkuasakan undang-undang dan peraturan pada setiap masa dengan    menjalankan tindakan penguatkuasaan berdasarkan jadual, dengan pencapaian 90 peratus memenuhi jadual.

10

UNIT PERUNDANGAN

Penggubalan baru dan pindaan undang-undang kecil sedia ada, mengikut keperluan semasa Majlis dan seragam seluruh Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Selangor sekurang-kurangnya tiga (3) undang-undang kecil dalam setahun

11

 

JABATAN KAWALAN BANGUNAN

Meluluskan Permohonan dlm tempoh 37 hari bagi pelan bangunan manakala 68 hari bagi permit sementara dgn syarat dokumen yg dikemukakan adalah lengkap Mengikut undang-undang Dan dasar yg ditetapkan

 

12

 

UNIT PUSAT SETEMPAT (OSC)

Memproses Pelan Pembangunan dalam tempoh 57 hari minimum (tidak    melibatkan perihal tanah) dan 108 hari maksimum (melibatkan perihal tanah) dengan syarat pihak berkenaan mengemukakan dokumen lengkap dan mematuhi dasar serta prinsip yang ditetapkan.

13

JABATAN PERANCANGAN PEMBANGUNAN

Memproses Permohonan Kebenaran Merancang dalam tempoh 57 hari minimum(tidak melibatkan perihal tanah) dan 108 hari maksimum (melibatkan perihal tanah) dengan syarat pihak berkenaan mengemukakan dokumen lengkap dan mematuhi dasar serta prinsip yang ditetapkan.

Memastikan proses dan keputusan Permohonan Kebenaran Merancang bagi paparan iklan luaran diberikan dalam tempoh tidak melebihi 90 hari dari tarikh dokumen yang lengkap diterima.

14

JABATAN KEJURUTERAAN

Melaksanakan perkhidmatan penyelenggaraan infrastruktur dan kemudahan awam mengikut jadual yang ditetapkan dengan pencapaian sekurang-kurangnya 80 peratus memenuhi jadual.

15

JABATAN LANDSKAP

Meluluskan permohonan kelulusan Pelan Landskap dalam tempoh 57 hari bekerja     dengan syarat pihak berkenaan mengemukakan dokumen lengkap dan mematuhi dasar serta prinsip yang ditetapkan.

16

JABATAN PERKHIDMATAN KESIHATAN DAN PERSEKITARAN

Memastikan kebersihan dan kesihatan awam serta keselesaan penduduk pada  setiap  masa dengan melaksanakan:

 • Pemeriksaan dan penggredan premis makanan dengan sasaran 100 peratus memenuhi jadual pemeriksaan.
 • Pemeriksaan premis makanan bagi sokongan Lesen Establisyment Makanan dengan sasaran 100 peratus memenuhi jadual pemeriksaan.
 • Persampelan makanan dengan sasaran 100 peratus memenuhi jadual persampelan.
 • Kawalan dan  Kawalan dan pencegahan demam denggi 100% dengan memenuhi jadual tindakan

17

JABATAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM

Memastikan sisa pepejal diuruskan dengan teratur dan mengikut jadual dengan   pencapaian sekurang-kurangnya 90 peratus pemantauan kontraktor memenuhi jadual.

18

UNIT PESURUHANJAYA BANGUNAN (COB)

Memastikan pengeluaran sijil penubuhan JMB dalam tempoh 21 hari daripada penerimaan dokumen lengkap daripada pihak pemaju.

19

JABATAN PEMBANGUNAN KEMASYARAKATAN

Mengeluarkan surat pengesahan bayaran cagaran sewaan kemudahan  dewan/balairaya/stadium dalam tempoh satu (1) hari selepas menerima bayaran cagaran daripada pelanggan, dengan sasaran 100 peratus.

Mengeluarkan surat kelulusan dalam tempoh satu (1) hari selepas menerima bayaran  bil sewaan kemudahan dewan/balairaya/stadium daripada pelanggan, dengan sasaran 100 peratus.

      

 

PIAGAM PELANGGAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA 2021

BIL

PIAGAM PELANGGAN

1

Memberi maklum balas aduan pelanggan dalam tempoh masa 14 hari aduan diterima.

2

Memproses tuntutan insurans liabiliti awam yang lengkap dalam tempoh 14 hari dari terima dokumen lengkap.

3

Memastikan pelantikan kontraktor /pembekal Majlis (bermula dari tarikh tutup tawaran hinggga perlantikan) dibuat dalam tempoh masa yang ditetapkan.

Tender

Kurang dari 45 hari Melebihi dari 45 hari

Sebutharga

Kurang dari 30 hari Melebihi dari 30 hari

4

Memastikan tahap keselamatan rangkaian dan aplikasi sistem terjamin sekurang-kurangnya 90% dalam masa setahun

5

Memastikan sekurang-kurangnya 13 laporan audit dikeluarkan pada setiap tahun.

6

Mengurus kutipan semua hasil Majlis dan mengemaskini akaun bil bayaran dalam tempoh:

 1. Perkhidmatan Kaunter, Kiosk & Epay – 24 jam
 2. Kutipan Online – 4 hari waktu bekerja

7

Memastikan pembayaran kepada pembekal/penerima dalam tempoh 3 hari (bayaran biasa) dan 4 hari (bayaran kontrak) dengan syarat dokumen yang diterima lengkap.

8

Memastikan eksesais penilaian dilaksanakan dua (2) kali setahun iaitu dikuatkuasakan untuk tempoh Januari-Jun dan Julai-Disember

9

Meluluskan permohonan permit dan lesen dalam tempoh satu (1) hari dengan syarat pihak berkenaan mengemukakan dokumen lengkap dan mematuhi dasar serta prinsip yang ditetapkan.

10

Menguatkuasakan undang-undang dan peraturan pada setiap masa dengan menjalankan tindakan penguatkuasaan berdasarkan jadual, dengan pencapaian 90 peratus memenuhi jadual.

11

Penggubalan baru dan pindaan undang-undang kecil sedia ada, mengikut keperluan semasa Majlis dan seragam seluruh Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Selangor sekurang-kurangnya tiga (3) undang-undang kecil dalam setahun.

12

Meluluskan Permohonan dlm tempoh 37 hari bagi pelan bangunan manakala 68 hari bagi permit sementara dgn syarat dokumen yg dikemukakan adalah lengkap Mengikut undang-undang Dan dasar yg ditetapkan.

13

Memproses Pelan Pembangunan dalam tempoh 57 hari minimum (tidak melibatkan perihal tanah) dan 108 hari maksimum (melibatkan perihal tanah) dengan syarat pihak berkenaan mengemukakan dokumen lengkap dan mematuhi dasar serta prinsip yang ditetapkan.

14

Memproses Permohonan Kebenaran Merancang dalam tempoh 57 hari minimum(tidak melibatkan perihal tanah) dan 108 hari maksimum (melibatkan perihal tanah) dengan syarat pihak berkenaan mengemukakan dokumen lengkap dan mematuhi dasar serta prinsip yang ditetapkan.

15

Memastikan proses dan keputusan Permohonan Kebenaran Merancang bagi paparan iklan luaran diberikan dalam tempoh tidak melebihi 90 hari dari tarikh dokumen yang lengkap diterima.

16

Melaksanakan perkhidmatan penyelenggaraan infrastruktur dan kemudahan awam mengikut jadual yang ditetapkan dengan pencapaian sekurang-kurangnya 80 peratus memenuhi jadual.

17

Meluluskan permohonan kelulusan Pelan Landskap dalam tempoh 57 hari bekerja dengan syarat pihak berkenaan mengemukakan dokumen lengkap dan mematuhi dasar serta prinsip yang ditetapkan.

18

Memastikan kebersihan dan kesihatan awam serta keselesaan penduduk pada setiap masa dengan melaksanakan:

 • Pemeriksaan dan penggredan premis makanan dengan sasaran 100 peratus memenuhi jadual pemeriksaan.
 • Pemeriksaan premis makanan bagi sokongan Lesen Establisyment Makanan dengan sasaran 100 peratus memenuhi jadual pemeriksaan.
 • Persampelan makanan dengan sasaran 100 peratus memenuhi jadual persampelan.
 • Kawalan dan pencegahan demam denggi 100% dengan memenuhi jadual tindakan.

19

Memastikan sisa pepejal diuruskan dengan teratur dan mengikut jadual dengan pencapaian sekurang-kurangnya 90 peratus pemantauan kontraktor memenuhi jadual.

20

Memastikan pengeluaran sijil penubuhan JMB dalam tempoh 21 hari daripada penerimaan dokumen lengkap daripada pihak pemaju.

21

Mengeluarkan     surat     pengesahan     bayaran     cagaran    sewaan     kemudahan dewan/balairaya/stadium dalam tempoh satu (1) hari selepas menerima bayaran cagaran daripada pelanggan, dengan sasaran 100 peratus.

22

Mengeluarkan surat kelulusan dalam tempoh satu (1) hari selepas menerima bayaran    bil sewaan kemudahan dewan/balairaya/stadium daripada pelanggan dengan sasaran 100 peratus.

 

Pencapaian Piagam Pelanggan MBPJ Tahun 2022

Pencapaian Piagam Pelanggan MBPJ Tahun 2022 (Jan-Jun 2022)

Pencapaian Piagam Pelanggan MBPJ Tahun 2021
 

 

PIAGAM PELANGGAN INTEGRITI MBPJ 
BIL PIAGAM PELANGGAN
1 Memastikan semua aduan integriti  direkodkan dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh aduan diterima.
2 Mengemukakan surat pemakluman keputusan lembaga tatatertib dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh prosiding.
3

Memantapkan pemahaman dan penghayatan  nilai integriti untuk warga kerja MBPJ bersama dengan pihak berkepentingan.

(melalui pelaksanaan program pengukuhan integriti 5x setahun)