MENU

PIAGAM PELANGGAN MBPJ (KEMASKINI 2020)

 

 1. Memberi perkhidmatan yang memenuhi kepuasan pelanggan dengan pencapaian persepsi pelanggan melebihi 85 peratus.

 

 1. Memberi maklum balas kepada permohonan aduan dan perkhidmatan dalam tempoh dua (2) minggu.

 

 1. Menguruskan aset-aset secara sistematik dan mengikut jadual yang ditetapkan dengan pencapaian sekurang-kurangnya 90 peratus memenuhi jadual.

 

 1. Memproses tuntutan insurans liabiliti awam yang lengkap dalam tempoh 14 hari dari terima dokumen lengkap.

 

 1. Memastikan salinan di meja tawaran tender dan sebutharga di kaunter dipamerkan selama 21 hari untuk tender dan 7 hari untuk sebutharga.

 

 1. Mengutip semua jenis hasil Majlis dan menguruskan bayaran mengikut tempoh yang ditetapkan (Januari-Disember) dengan sasaran pencapaian setiap kutipan dan perbelanjaan melebihi 90 peratus daripada jumlah anggaran yang ditetapkan dalam tahun semasa.

 

 1. Memastikan eksesais penilaian dilaksanakan dua (2) kali setahun iaitu dikuatkuasakan untuk tempoh Januari-Jun dan Julai-Disember.

 

 1. Meluluskan permohonan permit dan lesen dalam tempoh satu (1) hari dengan syarat pihak berkenaan mengemukakan dokumen lengkap dan mematuhi dasar serta prinsip yang ditetapkan.

 

 1. Menguatkuasakan undang-undang dan peraturan pada setiap masa dengan menjalankan tindakan penguatkuasaan berdasarkan jadual, dengan pencapaian 90 peratus memenuhi jadual.

 

 1. Memastikan keselamatan data/maklumat peribadi dan sulit selamat dan terpelihara daripada kebocoran tanpa kebenaran dengan memastikan pematuhan audit SIRIM ISO 27001 (ISMS) setiap tahun.

 

 1. Penggubalan baru dan pindaan undang-undang kecil sedia ada, mengikut keperluan semasa Majlis dan seragam seluruh Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Selangor sekurang-kurangnya tiga (3) undang-undang kecil dalam setahun.

 

 1. Meluluskan Pelan Pembangunan dalam tempoh empat belas (14) hari dengan syarat pihak berkenaan mengemukakan dokumen lengkap dan mematuhi dasar serta prinsip yang ditetapkan.

 

 1. Memproses Pelan Pembangunan dalam tempoh 57 hari minimum jika tidak melibatkan perihal tanah dan 108 hari maksimum jika melibatkan perihal tanah mengikut OSC dengan syarat pihak berkenaan mengemukakan dokumen lengkap dan mematuhi dasar serta prinsip yang ditetapkan.

 

 1. Memastikan proses dan keputusan permohonan Kebenaran Merancang diberikan dalam tempoh tidak melebihi 43 hari dari tarikh dokumen yang lengkap diterima.

 

 1. Memastikan proses dan keputusan permohonan Kebenaran Merancang bagi paparan iklan luaran diberikan dalam tempoh tidak melebihi 57 hari dari tarikh dokumen yang lengkap diterima.

 

 1. Mengemukakan Laporan Audit kepada Datuk Bandar, Mesyuarat Jawatankuasa Audit dan Pengurusan Korporat (JKAPK) dan auditi (Jabatan/Unit yang diaudit).

 

 1. Melaksanakan perkhidmatan penyelenggaraan prasarana mengikut jadual yang ditetapkan dengan pencapaian sekurang-kurangnya 90 peratus memenuhi jadual.

 

 1. Meluluskan permohonan kelulusan Pelan Landskap dalam tempoh 57 hari bekerja dengan syarat pihak berkenaan mengemukakan dokumen lengkap dan mematuhi dasar serta prinsip yang ditetapkan.

 

 1. Memastikan kebersihan dan kesihatan awam serta keselesaan penduduk pada setiap masa dengan melaksanakan:
 • Pemeriksaan dan penggredan premis makanan dengan sasaran 100 peratus memenuhi jadual pemeriksaan.
 • Pemeriksaan premis makanan bagi sokongan Lesen Establisyment Makanan dengan sasaran 100 peratus memenuhi jadual pemeriksaan.
 • Persampelan makanan dengan sasaran 100 peratus memenuhi jadual persampelan.
 • Semburan ruang thermal dengan sasaran 100 peratus memenuhi permohonan.

 

 1. Memastikan sisa pepejal diuruskan dengan teratur dan mengikut jadual dengan pencapaian sekurang-kurangnya 90 peratus pemantauan kontraktor memenuhi jadual.

 

 1. Pematuhan penubuhan badan pengurusan bersama (JMB):
 • Memastikan setiap jawatankuasa melaksanakan pematuhan mengadakan mesyuarat agung tahunan pertama.
 • Memastikan permohonan pengeluaran sijil penubuhan JMB diproses dan sijil dikeluarkan.

 

 1. Mengeluarkan surat pengesahan bayaran cagaran sewaan dalam tempoh satu (1) hari selepas menerima bayaran cagaran daripada pelanggan, dengan sasaran 100 peratus.

 

 1. Mengeluarkan surat kelulusan dalam tempoh satu (1) hari selepas menerima bayaran bil sewaan daripada pelanggan, dengan sasaran 100 peratus.

 

PIAGAM PELANGGAN MBPJ (LAMA)

KOMITMEN KAMI IALAH UNTUK MEMBERI PERKHIDMATAN BERKUALITI DENGAN MESRA, CEPAT DAN MEMUASKAN

 1. Memberi perkhidmatan yang mesra, cepat, tepat dan sistematik pada setiap masa.

 2. Memberi maklum balas kepada aduan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja dan maklum balas permohonan dan perkhidmatan dalam tempoh dua (2) minggu.

 3. Mengutip semua jenis hasil Majlis mengikut tempoh yang ditetapkan.

 4. Menguatkuasakan Undang-Undang dan Peraturan pada setiap masa.

 5. Meluluskan Pelan Pembangunan dalam tempoh tiga(3) bulan dengan syarat pihak berkenaan mengemukakan permohonan lengkap dan mematuhi dasar serta prinsip yang ditetapkan.

 6. Meluluskan permohonan permit dan lesen dalam tempoh satu(1) hari dengan syarat pihak berkenaan mengemukakan dokumen lengkap dan mematuhi dasar serta prinsip yang ditetapkan.

 7. Melaksanakan perkhidmatan penyelenggaraan prasarana mengikut jadual yang ditetapkan.

 8. Menguruskan aset-aset secara sistematik dan mengikut jadual yang ditetapkan.

 9. Menjamin kebersihan dan kesihatan awam serta keselesaan penduduk pada setiap masa.

 10. Melaksanakan tanggungjawab sosial melalui aktiviti kemasyarakatan bagi penduduk mengikut program yang ditetapkan.

Kemaskini Terakhir: Khamis, 24 September 2020 - 4:55pm