MENU

 

 

PIAGAM PELANGGAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA 2021

BIL

PIAGAM PELANGGAN

1

Memberi maklum balas aduan pelanggan dalam tempoh masa 14 hari aduan diterima.

2

Memproses tuntutan insurans liabiliti awam yang lengkap dalam tempoh 14 hari dari terima dokumen lengkap.

3

Memastikan pelantikan kontraktor /pembekal Majlis (bermula dari tarikh tutup tawaran hinggga perlantikan) dibuat dalam tempoh masa yang ditetapkan.

Tender

Kurang dari 45 hari Melebihi dari 45 hari

Sebutharga

Kurang dari 30 hari Melebihi dari 30 hari

4

Memastikan tahap keselamatan rangkaian dan aplikasi sistem terjamin sekurang-kurangnya 90% dalam masa setahun

5

Memastikan sekurang-kurangnya 13 laporan audit dikeluarkan pada setiap tahun.

6

Mengurus kutipan semua hasil Majlis dan mengemaskini akaun bil bayaran dalam tempoh:

 1. Perkhidmatan Kaunter, Kiosk & Epay – 24 jam
 2. Kutipan Online – 4 hari waktu bekerja

7

Memastikan pembayaran kepada pembekal/penerima dalam tempoh 3 hari (bayaran biasa) dan 4 hari (bayaran kontrak) dengan syarat dokumen yang diterima lengkap.

8

Memastikan eksesais penilaian dilaksanakan dua (2) kali setahun iaitu dikuatkuasakan untuk tempoh Januari-Jun dan Julai-Disember

9

Meluluskan permohonan permit dan lesen dalam tempoh satu (1) hari dengan syarat pihak berkenaan mengemukakan dokumen lengkap dan mematuhi dasar serta prinsip yang ditetapkan.

10

Menguatkuasakan undang-undang dan peraturan pada setiap masa dengan menjalankan tindakan penguatkuasaan berdasarkan jadual, dengan pencapaian 90 peratus memenuhi jadual.

11

Penggubalan baru dan pindaan undang-undang kecil sedia ada, mengikut keperluan semasa Majlis dan seragam seluruh Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Selangor sekurang-kurangnya tiga (3) undang-undang kecil dalam setahun.

12

Meluluskan Permohonan dlm tempoh 37 hari bagi pelan bangunan manakala 68 hari bagi permit sementara dgn syarat dokumen yg dikemukakan adalah lengkap Mengikut undang-undang Dan dasar yg ditetapkan.

13

Memproses Pelan Pembangunan dalam tempoh 57 hari minimum (tidak melibatkan perihal tanah) dan 108 hari maksimum (melibatkan perihal tanah) dengan syarat pihak berkenaan mengemukakan dokumen lengkap dan mematuhi dasar serta prinsip yang ditetapkan.

14

Memproses Permohonan Kebenaran Merancang dalam tempoh 57 hari minimum(tidak melibatkan perihal tanah) dan 108 hari maksimum (melibatkan perihal tanah) dengan syarat pihak berkenaan mengemukakan dokumen lengkap dan mematuhi dasar serta prinsip yang ditetapkan.

15

Memastikan proses dan keputusan Permohonan Kebenaran Merancang bagi paparan iklan luaran diberikan dalam tempoh tidak melebihi 90 hari dari tarikh dokumen yang lengkap diterima.

16

Melaksanakan perkhidmatan penyelenggaraan infrastruktur dan kemudahan awam mengikut jadual yang ditetapkan dengan pencapaian sekurang-kurangnya 80 peratus memenuhi jadual.

17

Meluluskan permohonan kelulusan Pelan Landskap dalam tempoh 57 hari bekerja dengan syarat pihak berkenaan mengemukakan dokumen lengkap dan mematuhi dasar serta prinsip yang ditetapkan.

18

Memastikan kebersihan dan kesihatan awam serta keselesaan penduduk pada setiap masa dengan melaksanakan:

 • Pemeriksaan dan penggredan premis makanan dengan sasaran 100 peratus memenuhi jadual pemeriksaan.
 • Pemeriksaan premis makanan bagi sokongan Lesen Establisyment Makanan dengan sasaran 100 peratus memenuhi jadual pemeriksaan.
 • Persampelan makanan dengan sasaran 100 peratus memenuhi jadual persampelan.
 • Kawalan dan pencegahan demam denggi 100% dengan memenuhi jadual tindakan.

19

Memastikan sisa pepejal diuruskan dengan teratur dan mengikut jadual dengan pencapaian sekurang-kurangnya 90 peratus pemantauan kontraktor memenuhi jadual.

20

Memastikan pengeluaran sijil penubuhan JMB dalam tempoh 21 hari daripada penerimaan dokumen lengkap daripada pihak pemaju.

21

Mengeluarkan     surat     pengesahan     bayaran     cagaran    sewaan     kemudahan dewan/balairaya/stadium dalam tempoh satu (1) hari selepas menerima bayaran cagaran daripada pelanggan, dengan sasaran 100 peratus.

22

Mengeluarkan surat kelulusan dalam tempoh satu (1) hari selepas menerima bayaran    bil sewaan kemudahan dewan/balairaya/stadium daripada pelanggan dengan sasaran 100 peratus.

  Pencapaian Piagam Pelanggan MBPJ 2021 (Jan-Jun 2021)

 

 

PIAGAM PELANGGAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA 2020

BIL

PIAGAM PELANGGAN

1

Memberi maklum balas aduan pelanggan dalam tempoh masa 14 hari aduan diterima.

2

Memproses tuntutan insurans liabiliti awam yang lengkap dalam tempoh 14 hari dari terima dokumen lengkap

3

Memastikan salinan di meja tawaran tender dan sebutharga di kaunter dipamerkan sekurangkurangnya selama 21 hari untuk tender dan 7 hari untuk sebutharga

4

Memastikan tahap keselamatan rangkaian dan aplikasi sistem terjamin sekurang-kurangnya 90% dalam masa setahun.

5

Memastikan sekurang-kurangnya 13 laporan audit dikeluarkan pada setiap tahun.

6

Mengurus kutipan semua hasil Majlis dan mengemaskini akaun bil bayaran dalam tempoh:

 1. Perkhidmatan Kaunter, Kiosk & Epay – 24 jam
 2. Kutipan Online – 4 hari waktu bekerja

7

Memastikan pembayaran kepada pembekal/penerima dalam tempoh 3 hari (bayaran biasa) dan 4 hari (bayaran kontrak) dengan syarat dokumen yang diterima lengkap.

8

Memastikan eksesais penilaian dilaksanakan dua (2) kali setahun iaitu dikuatkuasakan untuk tempoh Januari-Jun dan Julai-Disember.

9

Meluluskan permohonan permit dan lesen dalam tempoh satu (1) hari dengan syarat pihak berkenaan mengemukakan dokumen lengkap dan mematuhi dasar serta prinsip yang ditetapkan.

10

Menguatkuasakan undang-undang dan peraturan pada setiap masa dengan menjalankan tindakan penguatkuasaan berdasarkan jadual, dengan pencapaian 90 peratus memenuhi jadual.

11

Penggubalan baru dan pindaan undang-undang kecil sedia ada, mengikut keperluan semasa Majlis dan seragam seluruh Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Selangor sekurang-kurangnya tiga (3) undangundang kecil dalam setahun.

12

Meluluskan Permohonan dlm tempoh 37 Hari bagi pelan bangunan manakala 68 Hari bagi permit sementara dgn syarat dokumen yg dikemukakan adalah lengkap Mengikut undang-undang Dan dasar yg ditetapkan.

13

Memproses Pelan Pembangunan dalam tempoh 57 hari minimum (tidak melibatkan perihal tanah) dan 108 hari maksimum (melibatkan perihal tanah) dengan syarat pihak berkenaan mengemukakan dokumen lengkap dan mematuhi dasar serta prinsip yang ditetapkan.

14

Memastikan proses dan keputusan permohonan Kebenaran Merancang diberikan dalam tempoh tidak melebihi 43 hari dari tarikh dokumen yang lengkap diterima.

15

Memastikan proses dan keputusan permohonan Kebenaran Merancang bagi paparan iklan luaran diberikan dalam tempoh tidak melebihi 57 hari dari tarikh dokumen yang lengkap diterima.

16

Melaksanakan perkhidmatan penyelenggaraan infrastruktur dan kemudahan awam mengikut jadual yang ditetapkan dengan pencapaian sekurangkurangnya 80 peratus memenuhi jadual.

17

Meluluskan permohonan kelulusan Pelan Landskap dalam tempoh 57 hari bekerja dengan syarat pihak berkenaan mengemukakan dokumen lengkap dan mematuhi dasar serta prinsip yang ditetapkan.

18

Memastikan kebersihan dan kesihatan awam serta keselesaan penduduk pada setiap masa dengan melaksanakan:

 • Pemeriksaan dan penggredan premis makanan dengan sasaran 100 peratus memenuhi jadual pemeriksaan.
 • Pemeriksaan premis makanan bagi sokongan Lesen Establisyment Makanan dengan sasaran 100 peratus memenuhi jadual pemeriksaan.
 • Persampelan makanan dengan sasaran 100 peratus memenuhi jadual persampelan.
 • Kawalan dan pencegahan demam denggi 100% dengan memenuhi jadual tindakan

19

Memastikan sisa pepejal diuruskan dengan teratur dan mengikut jadual dengan pencapaian sekurangkurangnya 90 peratus pemantauan kontraktor memenuhi jadual.

20

Memastikan pengeluaran sijil penubuhan JMB dalam tempoh 21 hari daripada penerimaan dokumen lengkap daripada pihak pemaju.

21

Mengeluarkan surat pengesahan bayaran cagaran sewaan kemudahan dewan/balairaya/stadium dalam tempoh satu (1) hari selepas menerima bayaran cagaran daripada pelanggan, dengan sasaran 100 peratus.

22

Mengeluarkan surat kelulusan dalam tempoh satu (1) hari selepas menerima bayaran bil sewaan kemudahan dewan/balairaya/stadium daripada pelanggan, dengan sasaran 100 peratus.

 

Pencapaian Piagam Pelanggan MBPJ Tahun 2020

Pencapaian Piagam Pelanggan MBPJ Tahun 2020 (Jan-Jun 2020)

 

PIAGAM PELANGGAN INTEGRITI MBPJ 
BIL PIAGAM PELANGGAN
1 Memastikan semua aduan integriti  direkodkan dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh aduan diterima.
2 Mengemukakan surat pemakluman keputusan lembaga tatatertib dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh prosiding.
3

Memantapkan pemahaman dan penghayatan  nilai integriti untuk warga kerja MBPJ bersama dengan pihak berkepentingan.

(melalui pelaksanaan program pengukuhan integriti 5x setahun)

 

PIAGAM PELANGGAN JABATAN / UNIT

MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA

 

UNIT KOMUNIKASI KORPORAT

 1. Melaksanakan komunikasi bersemuka dan komunikasi visual bersama masyarakat untuk memberi penerangan mengenai dasar dan program untuk meningkatkan imej Majlis.

 

JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN

 1. Menyediakan jadual mesyuarat jawatankuasa pada minggu keempat setiap bulan.
 2. Memproses tuntutan insurans liabiliti awam yang lengkap dalam tempoh 14 hari dari terima dokumen lengkap.
 3. Memastikan setiap kakitangan menghadiri satu kursus setiap tahun.
 4. Menyediakan laporan kursus kakitangan selewat-lewatnya bulan November setiap tahun.
 5. Penempatan calon yang berjaya dilantik ke Jabatan/Bahagian dalam tempoh 1 minggu selepas keputusan mesyuarat.
 6. Keputusan pengesahan dalam perkhidmatan disampaikan dalam tempoh 1 minggu dari tarikh keputusan mesyuarat.
 7. Memastikan salinan di meja tawaran tender dan sebut harga di kaunter dipamerkan selama 21 hari untuk tender dan 7 hari untuk sebut harga.
 8. Menyediakan takwim latihan sebagai panduan latihan semua Jabatan pada bulan November setiap tahun.
 9. Menguruskan dan mengemas kini buku rekod perkhidmatan setiap enam (6) bulan.
 10. Menyediakan pembayaran dalam tempoh empat belas (14) hari selepas tuntutan terhadap suatu perkhidmatan dan bekalan  dibuat.
 11. Setiap aset hendaklah didaftarkan dalam tempoh empat (14) hari dari tarikh pengesahan penerimaan.
 12. Melaksanakan proses pelupusan selepas mendapat kelulusan dalam tempoh enam (6) bulan.
 13. Memastikan operasi pengurusan aset tak alih dilaksanakan mengikut standard yang ditetapkan oleh Pekeliling Perbendaharaan Malaysia – 1PP.
 14. Menguruskan edaran surat-surat luaran yang diterima dalam tempoh tiga (3) hari bekerja.
 15. Memastikan proses pelawaan tender dan sebut harga Majlis diurus dengan mengikut Tatacara Perolehan Kerajaan.
 16. Memastikan proses penilaian tender dan sebut harga diurus dengan baik dan telus mengikut Tatacara Perolehan Kerajaan.
 17. Memastikan setiap bayaran yang diterima disertakan resit pembayaran.
 18. Menerima segala permohonan pertukaran alamat dan pindah milik harta yang lengkap dan menghantar ke Jabatan berkaitan dalam tempoh 24 jam.

 

JABATAN PERBENDAHARAAN

 1. Memastikan semua kutipan hasil yang diserahkan ke kaunter Jabatan Perbendaharaan di bank-in pada keesokan hari bekerja.
 2. Memberi kelulusan permohonan penyewaan Petak Sewa Musim Tetap dalam tempoh 10 hari bekerja.
 3. Memastikan bayaran dibuat dalam tempoh 3 hari bekerja dengan syarat dokumen yang diterima lengkap daripada Jabatan/Unit berkaitan.

 

JABATAN PENILAIAN DAN PENGURUSAN HARTA

 1. Urusan carian rasmi akan diselesaikan dalam tempoh 1 hari.
 2. Memastikan bantahan daripada pemilik pegangan diperdengarkan di dalam Mesyuarat Jawatankuasa Bantahan Nilai Harta sekurang-kurangnya dua kali setahun.
 3. Menjamin notis kenyataan pindaan senarai nilai Seksyen 144 dihantar kepada pemilik pegangan tidak kurang dari 30 hari dari tarikh pindaan.

 

JABATAN PELESENAN

 1. Mengeluarkan Kad Akuan bagi permohonan Lesen Pusat Hiburan dalam tempoh satu (1) hari setelah mengemukakan dokumen lengkap selepas bayaran diterima.
 2. Memastikan temuduga bagi aktiviti Usahawan Mikro dijalankan dalam tempoh tiga (3) bulan sebelum lesen penjaja dikeluarkan sekiranya terdapat kekosongan unit gerai/petak/pasar.
 3. Memastikan keputusan temuduga berjaya atau gagal akan dimaklumkan dalam tempoh satu (1) bulan selepas temuduga.

 

JABATAN PENGUATKUASAAN

 1. Menguatkuasakan undang-undang serta peraturan secara telus, adil dan berterusan melalui rondaan, pemantauan serta tindakan penguatkuasaan yang dijalankan.
 2. Menjalankan siasatan/mengambil tindakan penguatkuasaan terhadap aduan yang diterima dalam tempoh 48 jam.
 3. Menerima dan memproses permohonan Program Keselamatan Kejiranan Petaling Jaya (PKKPJ) dalam tempoh 14 hari.

 

UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT

 1. Memastikan rangkaian internet Majlis berfungsi semula (setelah downtime) dalam tempoh tidak melebihi empat (4) jam selepas aduan diterima.
 2. Memastikan permohonan pengemaskinian laman web dibuat dalam tempoh tiga (3) hari bekerja selepas permohonan dikemukakan.
 3. Memberi maklum balas aduan ePAY@MBPJ (berkaitan ePay) dalam tempoh tidak melebihi tiga (3) hari bekerja selepas aduan diterima.
 4. Memberi maklum balas aduan teknikal ICT/operasi sistem dalam tempoh tidak melebihi tiga (3) hari bekerja selepas aduan diterima oleh Unit Helpdesk.
 5. Memastikan permohonan peminjaman peralatan komputer yang diterima diuruskan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja.
 6. Memastikan semua rekod pegangan harta diproses mengikut penggal (2 kali setahun) iaitu selewat-lewatnya sebelum atau pada 15 Januari dan 15 Julai setiap tahun.
 7. Program kesedaran ICT kepada kakitangan MBPJ dan kontraktor setahun sekali.

 

UNIT PERUNDANGAN

 1. Memastikan penyediaan bagi setiap perjanjian disediakan dalam tempoh empat (4) minggu bermula daripada penerimaan dokumen lengkap untuk penyediaan perjanjian sehingga “fair copies” perjanjian oleh Unit Perundangan.
 2. Memastikan penyemakan dokumen perjanjian dalam tempoh dua (2) minggu setelah dokumen lengkap.

 

JABATAN KAWALAN BANGUNAN

 

 1. Permohonan bagi permit struktur sementara diluluskan dalam tempoh 30 hari.
 2. Permohonan bagi pelan-pelan bangunan dibawa ke Mesyuarat Jawatankuasa OSC dalam tempoh 37 hari.
 3. Memastikan aduan yang diterima diberi maklum balas dalam tempoh 48 jam.
 4. Memastikan tindakan penguatkuasaan dilaksanakan dalam tempoh 60 hari.
 5. Memastikan lawatan tapak bina dilakukan sekurang-kurangnya sekali, mengikut syarat-syarat yang ditetapkan sebelum surat pengesahan lawatan tapak dikeluarkan sebelum  perakuan siap dan pematuhan (CCC) dikemukakan.
 6. Bangunan melebihi 5 tingkat dan lebih 10 tahun disemak semula di bawah Seksyen 85A (Akta 133).

 

UNIT PUSAT SETEMPAT (OSC)

 1. Memastikan permohonan Kelulusan Pelan Pembangunan diluluskan mengikut tempoh piagam:
 1. Kebenaran Merancang (KM) – 57 hari
 2. Pelan Kerja Tanah (KT) – 57 hari
 3. Pelan Jalan dan Perparitan (JP) – 57 hari
 4. Pelan Bangunan (PB) – 37 hari
 5. Pelan Landskap (PL) – 57 hari
 6. Pelan Lampu Jalan/Trafik – 57 hari

 

JABATAN PERANCANGAN PEMBANGUNAN

 1. Memastikan permohonan Kebenaran Merancang (pelan susun atur dan pendirian bangunan) diberi keputusan dalam tempoh 43 hari dengan syarat pihak berkenaan mengemukakan dokumen lengkap dan mematuhi polisi serta garis panduan yang ditetapkan.
 2. Memastikan pelan susun atur yang telah mendapat kelulusan disahkan dalam tempoh 14 hari dengan syarat pihak berkenaan mengemukakan dokumen lengkap dan mematuhi syarat-syarat Kebenaran Merancang dan polisi serta garis panduan yang telah ditetapkan.
 3. Memastikan notis penguatkuasaan Akta 172 dikeluarkan dalam tempoh lima (5) hari bekerja.
 4. Memastikan notis penguatkuasaan Akta 133 dikeluarkan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja.
 5. Memastikan surat jawapan keputusan rayuan dikeluarkan dalam tempoh 60 hari bekerja

 

UNIT AUDIT DALAM

 1. Mengemukakan Rancangan Audit Tahunan kepada Datuk Bandar untuk kelulusan.
 2. Memastikan sekurang-kurangnya 13 Laporan Audit dikeluarkan pada setiap tahun.
 3. Memastikan maklum balas audit diterima daripada auditi dalam masa 14 hari.
 4. Memastikan tindakan susulan dibuat tiga (3) bulan selepas laporan dikemukakan kepada pihak auditi.
 5. Memastikan syor-syor audit dilaksanakan di Jabatan/Unit bagi tujuan penambahbaikan prosedur/proses kerja.

 

JABATAN KEJURUTERAAN

Bahagian Lalu Lintas

 1. Memproses permohonan perubahan sistem lalu lintas dalam tempoh 40 hari.
 2. Melantik juru perunding trafik bertauliah bagi menjalankan kajian lalu lintas secara komprehensif dalam tempoh 12 bulan.
 3. Melaksanakan perkhidmatan kerja-kerja penyelenggaraan papan tanda lalu lintas dan perabot jalan dalam tempoh 30 hari.

 

Bahagian Jalan

 

 1. Menyelenggara jalan-jalan utama setiap 5 tahun tertakluk pada keadaan semasa.
 2. Menyelenggara jalan-jalan lain setiap 7 tahun tertakluk pada keadaan semasa.
 3. Mengeluarkan surat kelulusan permit pengorekan jalan dalam tempoh 2 minggu.
 4. Mengeluarkan surat kelulusan permohonan tutup jalan (keraian) dalam tempoh 1 minggu.
 5. Menyelenggara infrastruktur mengikut keperluan semasa.
 6. Melaksanakan kerja-kerja menaik taraf infrastruktur baru berdasarkan kajian syor dan kelulusan bajet akaun amanah.

 

Bahagian Aset

 

 1. Memproses peruntukan permohonan dalam tempoh 2 bulan.
 2. Melaksanakan perkhidmatan penyelenggaraan prasarana dalam tempoh 30 hari.
 3. Melaksanakan perkhidmatan sokongan logistik dalam tempoh 7 hari.
 4. Memproses permohonan pelepasan bon dalam tempoh 14 hari.

 

Bahagian Saliran

 

 1. Melantik perunding menentukan reka bentuk sistem saliran yang sesuai berdasarkan “hot spot” kawasan banjir yang telah diberi keutamaan serta merancang pelaksanaan projek-projek tebatan banjir setiap tahun.
 2. Melaksanakan program penyelenggaraan sistem saliran melalui 2 kaedah:
 3. Dirancang melalui kerja berjadual berdasarkan usia longkang lebih 10 tahun.

 ii)Tidak dirancang melalui kerja tidak berjadual berdasarkan aduan semasa, tertakluk kepada peruntukan tahunan.

 1. Mengambil tindakan siasatan di tapak dalam tempoh 48 jam di tapak serta mengenal pasti punca dan kos kerosakan bagi menentukan pembaikan dilaksanakan melalui inden, sebut harga atau tender.
 2. Mengenal pasti had/sempadan penyelenggaraan mengikut bidang kawasan di antara pihak Majlis dan Jabatan Pengairan dan Saliran serta bekerjasama dalam memberi input berkaitan sistem saliran.

 

Bahagian Cerun

 1. Runtuhan cerun berimpak besar/kecil.
 1. Lawatan tapak dibuat dalam tempoh 1 hari dari hari kejadian.
 2. Laporan awalan kegagalan disediakan dalam tempoh 3 hari bekerja.

 

 1. Runtuhan cerun berimpak besar.
 1. Lantikan perunding akan diperolehi jika kerosakan memerlukan reka bentuk pakar.
 2. Prosedur perolehan adalah secara rundingan terus dan konvensional

 

 1. Rutuhan cerun berimpak kecil
 1. Prosedur perolehan secara inden bawah RM20,000.00

 

Bahagian Infrastruktur

 

 1. Ulasan diberi dalam tempoh seminggu.
 2. Kajian trafik dibentangkan dalam Mesyuarat TIA dalam tempoh 2 minggu.
 3. Bayaran caruman diterima dalam tempoh yang ditetapkan sebelum pengesahan pelan.
 4. Pemantauan kerja tanah mengikut garis panduan yang ditetapkan dan notis dalam tempoh 14 hari akan dikenakan bagi yang ingkar.
 5. Pelan diluluskan dalam tempoh 57 hari.
 6. Surat dikeluarkan dalam tempoh 2 minggu.
 7. Surat dikeluarkan dalam tempoh 30 hari setelah semuanya mematuhi piawaian.

 

Bahagian Mekanikal dan Elektrikal

 

 1. Memastikan pengurusan sistem mekanikal dan kenderaan mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan oleh pihak Majlis dan Arahan Pekeliling Perbendaharaan (1PP).
 2. Memastikan kerja-kerja perkhidmatan sistem peralatan elektrikal mematuhi piawaian dan standard yang ditetapkan oleh Jabatan Kerja Raya (JKR).

 

JABATAN LANDSKAP

 1. Mengambil tindakan terhadap pokok tumbang dalam tempoh 24 jam.
 2. Menyiasat  aduan  landskap  dalam masa 48 jam.
 3. Menyediakan perkhidmatan landskap dan hiasan keraian dalam tempoh 3 hari selepas bayaran dibuat.
 4. Memberi maklum balas terhadap permohonan penebangan pokok dalam tempoh 7 hari bekerja.
 5. Memproses permohonan pengambilalihan kawasan landskap dalam tempoh 14 hari bekerja.
 6. Menyediakan kawasan lapang yang lengkap dan selamat untuk digunakan mengikut perancangan tahunan semasa.
 7. Memproes permohonan sewaan taman/kawasan lapang dalam tempoh 7 hari selepas bayaran dibuat.

 

JABATAN PERKHIDMATAN KESIHATAN DAN PERSEKITARAN

 1. Membuat kawalan ke atas kejadian kes demam denggi dalam tempoh 48 jam selepas notifikasi yang diterima daripada Pejabat Kesihatan Daerah.
 2. Melaksanakan tindakan penguatkuasaan bagi pematuhan syarat lesen dan kesihatan ke atas premis makanan lapan (8) kali sebulan.
 3. Menjalankan pemeriksaan premis makanan dan memberi ulasan dalam tempoh dua (2) bulan daripada penerimaan fail bagi permohonan lesen establisyment makanan.
 4. Melaksanakan persampelan makanan mengikut jadual tahunan yang ditetapkan dan mengambil tindakan mahkamah dalam tempoh 150 hari bagi setiap pelanggaran.
 5. Melaksanakan kawalan dan pemantauan di kawasan lot/ rumah terbiar yang tidak diselenggara setiap 3 bulan.
 6. Mengambil tindakan ke atas aduan di kawasan lot/ rumah terbiar dalam tempoh 1 bulan.
 7. Melaksanakan penguatkuasaan berkaitan pencemaran alam sekitar ke atas premis lot komersial, industri dan perumahan tiga (3) kali seminggu.
 8. Melaksanakan program pendidikan berkaitan alam sekitar kepada pihak berkepentingan tiga (3) kali setahun.
 9. Mengambil tindakan ke atas aduan dalam tempoh 48 jam dari penerimaan.

 

JABATAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM

 1. Memberikan ulasan pematuhan kebuk sampah untuk proses kelulusan pelan bangunan dalam tempoh 5 hari bekerja.
 2. Memberikan ulasan Kebenaran Merancang dan pelan bangunan dalam sistem OSC 3.0 plus dalam tempoh 14 hari.
 3. Memproses permohonan pengambilalihan kawasan kutipan sisa domestik dan pembersihan awam dalam tempoh 6 bulan dari tarikh permohonan.
 4. Memproses bayaran dalam tempoh 7 hari dari tarikh penerimaan tuntutan.
 5. Menyediakan surat tuntutan ganti rugi awam dalam tempoh 1 hari bekerja dari tarikh penerimaan.
 6. Memproses permohonan sisa binaan dalam tempoh 2 hari bekerja dari tarikh permohonan.
 7. Memproses borang permohonan kutipan sisa pukal dalam tempoh 1 hari bekerja dari tarikh penerimaan.
 8. Menyediakan surat tuntutan pengembalian cagaran dan bon dalam tempoh 1 hari bekerja dari tarikh penerimaan.
 9. Mengeluarkan kompaun kesalahan dalam tempoh 24 jam.
 10. Menjalankan kutipan kitar semula di kawasan perumahan setiap hari Isnin sehingga Khamis jam 9.00 pagi.

 

UNIT PESURUHJAYA BANGUNAN (COB)

Pematuhan penubuhan JMB:

 1. Memastikan setiap jawatankuasa melaksanakan pematuhan mengadakan mesyuarat agung tahunan pertama.
 2. Memastikan permohonan pengeluaran sijil penubuhan JMB diproses dan sijil dikeluarkan.

 

JABATAN PEMBANGUNAN KEMASYARAKATAN

 1. Melaksanakan pemeriksaan premis dalam tempoh 3 hari selepas menerima maklumat pengesahan tempahan.
 2. Memastikan urusan pengebumian boleh dilaksanakan dalam tempoh 2 jam selepas menerima permohonan.
 3. Memastikan perpustakaan MBPJ beroperasi pada setiap hari kecuali pada hari cuti umum dan hari kelepasan am.
 4. Melaksanakan tanggungjawab sosial melalui aktiviti kemasyarakatan bagi penduduk mengikut program yang ditetapkan.

 

 

 

 

 

Kemaskini Terakhir: Rabu, 6 Julai 2022 - 12:39pm