MENU

KOMITMEN KAMI IALAH UNTUK MEMBERI PERKHIDMATAN BERKUALITI DENGAN MESRA, CEPAT DAN MEMUASKAN

  1. Memberi perkhidmatan yang mesra, cepat, tepat dan sistematik pada setiap masa.

  2. Memberi maklum balas kepada aduan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja dan maklum balas permohonan dan perkhidmatan dalam tempoh dua (2) minggu.

  3. Mengutip semua jenis hasil Majlis mengikut tempoh yang ditetapkan.

  4. Menguatkuasakan Undang-Undang dan Peraturan pada setiap masa.

  5. Meluluskan Pelan Pembangunan dalam tempoh tiga(3) bulan dengan syarat pihak berkenaan mengemukakan permohonan lengkap dan mematuhi dasar serta prinsip yang ditetapkan.

  6. Meluluskan permohonan permit dan lesen dalam tempoh satu(1) hari dengan syarat pihak berkenaan mengemukakan dokumen lengkap dan mematuhi dasar serta prinsip yang ditetapkan.

  7. Melaksanakan perkhidmatan penyelenggaraan prasarana mengikut jadual yang ditetapkan.

  8. Menjamin kebersihan dan kesihatan awam serta keselesaan penduduk pada setiap masa.

  9. Melaksanakan tanggungjawab sosial melalui aktiviti kemasyarakatan bagi penduduk mengikut program yang ditetapkan.

Kemaskini Terakhir: Khamis, 9 Julai 2020 - 5:16pm