MENU
 • Notice: Undefined offset: 1 dalam tb_megamenu_insert_tb_item() (baris 343 dari /home/sgrmbj/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 2 dalam tb_megamenu_insert_tb_item() (baris 343 dari /home/sgrmbj/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 3 dalam tb_megamenu_insert_tb_item() (baris 343 dari /home/sgrmbj/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 4 dalam tb_megamenu_insert_tb_item() (baris 343 dari /home/sgrmbj/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 1 dalam tb_megamenu_insert_tb_item() (baris 343 dari /home/sgrmbj/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 2 dalam tb_megamenu_insert_tb_item() (baris 343 dari /home/sgrmbj/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 3 dalam tb_megamenu_insert_tb_item() (baris 343 dari /home/sgrmbj/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 4 dalam tb_megamenu_insert_tb_item() (baris 343 dari /home/sgrmbj/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 1 dalam tb_megamenu_insert_tb_item() (baris 343 dari /home/sgrmbj/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 2 dalam tb_megamenu_insert_tb_item() (baris 343 dari /home/sgrmbj/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 3 dalam tb_megamenu_insert_tb_item() (baris 343 dari /home/sgrmbj/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 4 dalam tb_megamenu_insert_tb_item() (baris 343 dari /home/sgrmbj/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 1 dalam tb_megamenu_insert_tb_item() (baris 343 dari /home/sgrmbj/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 2 dalam tb_megamenu_insert_tb_item() (baris 343 dari /home/sgrmbj/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 3 dalam tb_megamenu_insert_tb_item() (baris 343 dari /home/sgrmbj/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 4 dalam tb_megamenu_insert_tb_item() (baris 343 dari /home/sgrmbj/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).

JABATAN PENILAIAN DAN PENGURUSAN HARTA

Tingkat 11, Menara MBPJ, Jalan Tengah, 46200 Petaling Jaya, Selangor

Tel : 03-79545984/86 Faks : 03-79545985

Penilaian Dan Kadaran

 • Melaksanakan penilaian untuk menentukan Nilai Tahunan sama ada buat pertama kalinya ataupun pindaan kepada nilai sedia ada mengikut pasaran semasa ke atas harta kediaman, perindustrian, komersial, tanah kosong, skim perumahan dan harta pegangan khas dalam kawasan Majlis.
 • Mempertingkatkan hasil Majlis dengan menilai harta-harta yang telah dipinda dan skim pembangunan baru di mana Sijil Menduduki Bangunan telah dikeluarkan selaras dengan Bahagian 15, Akta Kerajaan Tempatan 171.
 • Melaksanakan kerja-kerja ikhtisas penilai dan bertanggungjawab untuk menilai harta untuk maksud Penilaian Kadaran (Rating Valuation).
 • Menentukan kaedah-kaedah penilaian – Kaedah Kontraktor, Kaedah Pelaburan dan Kaedah Residual serta meluluskan penilaian kadaran.
 • Menentukan nilai pasaran bagi tanah dan bangunan serta kemajuan lain seperti penilaian umum untuk tanah dan bangunan dan penilaian untuk hartanah khas seperti hotel, hospital, kompleks, hartanah rekreasi, pam minyak dan lain-lain.
 • Melaksanakan kerja-kerja siasatan dan ukur periksa ke atas hartanah di kawasan Majlis. Memeriksa harta, menyediakan laporan pemeriksaan dan nilaian bagi tujuan cukai taksiran.
 • Melaksanakan kerja-kerja referencing ke atas semua pegangan hartanah di kawasan Majlis setiap 5 tahun selaras dengan peruntukan dalam Akta 171.
 • Menyediakan Senarai Nilaian yang lengkap selaras dengan Akta 171 bagi maksud cukai taksiran.
 • Mengesahkan Senarai Nilaian Semasa setiap 6 bulan.
 • Mengemaskinikan senarai nilaian dan harta-harta ke dalam komputer dan memasukkan input-input baru.
 • Melaksanakan aktiviti Penilaian Semula 5 tahun ke atas semua pegangan dalam kawasan Majlis (berdasarkan kepada kelulusan Kerajaan Negeri).
 • Menilai harta-harta Kerajaan Persekutuan, Negeri dan Badan Berkanun bagi maksud Caruman Bantuan Kadar.
 • Memproses permohonan pengurangan / pengecualian cukai di bawah Seksyen 134 dan 135 Akta 171.
 • Mendapatkan data hartanah yang terkini dengan mengemaskinikan data-data hartanah.
 • Menyimpan rekod-rekod harta iaitu data pegangan dan penilaian yang kemas dan teratur.
 • Urusetia Mesyuarat Jawatankuasa Bantahan Nilaian Harta

Pengurusan Harta Dan Perumahan

 • Menguruskan harta-harta Majlis Bandaraya Petaling Jaya seperti bangunan pejabat, pangsapuri, kondominium, kedai pejabat dan rumah rehat yang mendatangkan hasil.
 • Mengkordinasikan kerja penyelenggaraan dari segi pencegahan dan pembaikan melalui aduan kepada Jabatan Teknikal lain (preventive and corrective maintenance).
 • Memastikan penyelenggaraan am dilaksanakan dan meliputi kerja-kerja rutin dan tidak rutin bagi harta milik Majlis.
 • Menjamin pulangan dalam bentuk sewaan tanpa tunggakan serta mengutip sewaan daripada penyewa aset komersial Majlis dan menjamin harta Majlis terpelihara dari segi kegunaannya ke tahap maksima agar nilai hartanah sentiasa meningkat.
 • Memastikan nilai pelaburan dapat dikekalkan pada tahap minimum 8% bagi harta komersial.
 • Mengkaji kadar sewa sekiranya perlu.
 • Menguruskan penyewaan, pemasaran dan pengutipan sewa bagi setiap harta milik Majlis serta menyimpan satu senarai penyewa yang lengkap.
 • Menyediakan surat-surat serta dokumen perjanjian penyewaan.
 • Mengeluarkan notis serta mengambil tindakan ke atas kes-kes tunggakan sewa.
 • Menyediakan Laporan Kewangan Pengutipan Sewa setiap bulan untuk Jawatankuasa Kewangan.
 • Menyediakan Laporan Pengurusan Harta setiap bulan untuk Jawatankuasa Pembangunan Hartanah dan Penswastaan.
 • Menyediakan Laporan Pasaran Hartanah setempat setiap tahun melalui penyelidikan data sewaan dan jual beli hartanah.
 • Mengkordinasikan Perbadanan Pengurusan (Management Corporation) rumah kos rendah Majlis.
 • Menguruskan penawaran rumah PPR kepada setinggan, mangsa kebakaran dan lain-lain yang layak. • Memasarkan harta-harta komersial milik Majlis melalui saluran tertentu seperti sektor korporat, agen hartanah yang berdaftar dan juga melalui brosur.
 • Memastikan surat tawaran dikeluarkan, penyediaan surat perjanjian, sewa dikutip serta memastikan tindakan undang-undang diambil kepada penyewa yang gagal membayar sewa dan membuat pemeriksaan ke atas harta Majlis jika terdapat aduan.

Penswastaan, Pembangunan Ekonomi, Pelaburan, Industri dan Hal Ehwal Tanah Penswastaan

 • Memproses permohonan Penswastaan Hartanah.
 • Melaksanakan kajian feasibility, analisa pelaburan untuk harta tanah, Investment Analysis dan penilaian harta sesuatu pelaburan harta dan penswastaan projek-projek harta tanah Majlis bagi menentukan kesesuaian projek dari aspek keuntungan.
 • Setiap cadangan untuk projek pembangunan tanah Majlis oleh pihak swasta akan dikaji viabilitinya, Cost-benefit Analysis, menilai cadangan pelaburan harta mengira Net Present Value dan Internal Rate of Return (IRR).
 • Kajian kemungkinan ini adalah kajian ekonomi dan kewangan ke atas keupayaan cadangan projek pembangunan bertujuan untuk menunjukkan pulangan atau keuntungan daripada sesuatu projek dengan mengaitkan pendapatan bersih kepada jumlah kos.
 • Menentu Pulangan Penswastaan Hartanah.

Fungsi-Fungsi Bahagian :

Urusan Hakmilik Majlis.

 • Memastikan semua projek penswastaan hartanah Majlis berjalan lancar dan tiada tanah daripada terbiar.
 • Mengkordinasikan projek-projek penswastaan hartanah.
 • Melaksanakan kajian ke atas pembangunan semula hartanah Majlis jika perlu.
 • Memastikan projek penswastaan mengikut jadual. Hal Ehwal Tanah
 • Menguruskan permohonan dan pembelian hartanah yang berpontensi di kawasan Majlis Bandaraya Petaling Jaya.
 • Mengendalikan semua urusan hal ehwal tanah Majlis terutama dari segi permohonan tanah untuk meningkatkan landbank Majlis serta menentukan surat hakmilik teratur di samping menguruskan permohonan tukar syarat lanjutan pajakan, milikan tanah dan lesen menduduki sementara dari Pejabat Tanah.
 • Memastikan cukai tanah bagi harta Majlis dibayar sebelum 31 Mei setiap tahun.
 • Urusan insurans hartanah Majis (polisi insurans kebakaran, Plate Glass).
 • Menguruskan permohonan dan pembelian hartanah yang berpontensi di kawasan Majlis Bandaraya Petaling Jaya.
 • Mengendalikan semua urusan hal ehwal tanah Majlis terutama dari segi permohonan tanah untuk meningkatkan landbank Majlis serta menentukan surat hakmilik teratur di samping menguruskan permohonan tukar syarat lanjutan pajakan, milikan tanah dan lesen menduduki sementara dari Pejabat Tanah.

Pelaburan & Industri

 • Mengkordinasikan aspek-aspek pelaburan di Petaling Jaya.
 • Menyediakan risalah untuk meningkatkan pelaburan di Petaling Jaya.
 • Mengemas kini jumlah pelaburan yang telah dilaburkan di Daerah Petaling Jaya untuk dikemukakan kepada pihak MIDA. Bahagian Caruman Bantuan Kadar, Pengurangan / Pengecualian, Penyelidikan Hartanah & Pengurangan OKU Caruman Bantuan Kadar
 • Membuat pemantauan dari segi penambahan harta baru bangunan kerajaan dari masa ke semasa.
 • Membuat penilaian harta baru CMK yang belum dimasukkan dalam tuntutan sedia ada iaitu Jabatan Pendidikan
 • Mendapatkan maklumat harta daripada Jabatan Kerajaan yang berkaitan.

Bahagian Pentadbiran dan Kewangan

 • Melengkapkan data maklumat hartanah melalui proses notis pindah milik (Borang I).
 • Memastikan senarai data harta terkini dan lengkap.
 • Merekodkan fail dan membuka fail harta baru dan fail pentadbiran.
 • Menghantar Penyata Pemunya dan Borang I kepada pemilik harta.
 • Bertanggungjawab memasukkan data harta baru dan harta pindaan dalam sistem komputer Majlis.
 • Mengeluarkan Lapuran Pindaan Nilai Tahunan dan lain-lain lapuran yang berkaitan.
 • Menyimpan statistik harta dan menguruskan semua surat menyurat am jabatan.
 • Bertanggungjawab memastikan semua fail hartanah cukai taksiran disimpan dan direkod dengan selamat dan tepat.
 • Menguruskan penyediaan Belanjawan Jabatan dan mengkordinasikan penyediaan Sasaran Kerja Tahunan Jabatan.
 • Notis pindaan Seksyen 144 dan 141 dan mengurus rekod hartanah berkadar
 • Urusan fail pentadbiran dan fail pegangan berkadar
 • Urusan rekod kedatangan, cuti dan disiplin
 • Pengurusan bilik fail / pelan / bilik mesyuarat dan urusetia mesyuarat peringkat Jabatan
 • Urusetia Jawatankuasa Bantahan Nilai Harta
 • Laporan Pindaan Senarai Nilaian
 • Urusan carian resmi / kaunter dan merekod senarai pemilik data pindaan dan penilaian semula
 • Urusetia JK Bantahan Nilai Harta dan Pindaan / pembatalan harta / akaun harta
 • Urusan belanjawan dan baucer bayaran dan Unit penyimpanan data / rekod harta
 • Penerimaan dan memproses Bantahan dan Keputusan Bantahan
 • Urusan tukar nama pemilik / Borang I / Penyata Pemunya • MS ISO 9000-2008 Penentuan Nilai Tahunan-Pemantauan
 • Urusan tukar alamat pos

Untuk membudayakan Kualiti, Inovasi dan Kreativiti, Program-program kualiti dikemaskinikan dan dikuatkuasakan :-

 • Memastikan ISO 9000-2008 yang berkuatkuasa bagi perkhidmatan teras utama – proses dan penentuan nilai tahunan dilaksanakan dan mengambil tindakan pembetulan (jika perlu)
 • Tindakan mengemaskinikan ‘Key Performance Indicator’ (KPI) Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta
 • Mengemaskinikan Penanda Arasan (PKPA Bil.1/1999)
 • Bertanggungjawab mengemaskinikan ‘Manual Prosedur Kerja’ (MPK) dan Fail Meja (PKPA Bil.8/1991)
 • Mengkordinasikan Kumpulan Meningkat Mutu Kerja (KMK) (PKPA) Bil 7/1991) / KIK dan melaksanakan program 5S dan lain-lain perkara berkaitan persekitaran Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta
 • Mengemaskini sudut kualiti Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta
 • Mengemaskinikan laporan ‘Star Rating’ dan laporan Anugerah-anugerah lain (bila perlu)
 • Menyediakan laporan tahunan Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta
 • Mengemaskinikan dan menyediakan SKT Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta
 • Menguruskan aduan-aduan berkaitan Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta
 • Menguruskan semua baucer bayaran.
PEGAWAI
TEL/EMAIL
 

Pn. Sr Aziziza Azdila binti Abd Aziz

Pengarah

Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta

03- 79602791 (T)

03- 79545984 / 86 ext 20

aziziza@mbpj.gov.my

En. Mohd Zulfadli bin Burhan

Penolong Pengarah (Penilaian Dan Pengurusan Harta) 1

03- 79545986 ext 25

zulfadli.burhan@mbpj.gov.my

En. Ahmad Faizal bin Ismail

Penolong Pengarah (Penilaian Dan Pengurusan Harta) 2

03- 79545986 ext 28

ahmadfaizal@mbpj.gov.my

En. Mohamad Afendy bin Izahar

Penolong Pengarah (Penilaian Dan Pengurusan Harta) 3

03- 79545986 ext 22

afendy.izahar@mbpj.gov.my

Puan Nor Aini bin Alang Ahmad

Penolong Pengarah (Penilaian dan Pengurusan Harta) 4

03-79545986 ext 33

nor_aini@mbpj.gov.my

Nor Aini

Puan Sr. Haslili binti Mohd Hashim

Penolong Pengarah (Penilaian dan Pengurusan Harta) 5

haslili@mbpj.gov.my Sedang dikemaskini