MENU

 

JABATAN PERANCANGAN PEMBANGUNAN

Tingkat 2, Ibu Pejabat MBPJ, Jalan Yong Shook Lin, 46675 Petaling Jaya, Selangor

Faks : 03-79588392

Fungsi Bahagian Kawalan Pembangunan :
Kebenaran Merancang

 • Memproses permohonan Kebenaran Merancang untuk pertimbangan / kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa OSC.
 • Membuat semakan bagi penyediaan kemudahan OKU di dalam pelan-pelan
 • pembangunan dan memantau pelaksanaan kemudahan OKU dan pematuhan Garis
 • Panduan CPTED.
 • Memproses dan memberi kelulusan terhadap pelan permohonan alamat dan pertukaran alamat.
 • Memberikan ulasan dan teguran terhadap pelan-pelan bangunan dan lesen.
 • Menjadi urusetia bagi Mesyuarat Majlis Bantahan Awam.
 • Menyediakan laporan kepada Lembaga Rayuan Negeri Selangor.

Tukar Guna Bangunan

 • Memproses dan memantau permohonan tukar guna bangunan.

Penguatkuasaan

 • Menjalankan tindakan penguatkuasaan ke atas salah guna bangunan di bawah Akta 133 Seksyen 70 (12).
 • Menjalankan tindakan penguatkuasaan ke atas salah guna tanah di bawah Akta 172.
 • Menjalankan program-program pemutihan di kawasan Majlis.
 • Mengambil tindakan ke atas isu-isu semasa berkaitan perancangan dan pembangunan.

Paparan Iklan

 • Memproses penyewaan tapak paparan iklan luaran.
 • Menguatkuasakan undang-undang terhadap paparan iklan haram.

Fungsi Bahagian Pelan Induk :
Rancangan Pemajuan

 • Menyelaras, memberi maklumat dan input di dalam penyediaan Rancangan Struktur Negeri Selangor (RSN).
 • Menyediakan dan membuat pengubahan terhadap Rancangan Pemajuan seperti Rancangan Tempatan (RT), Rancangan Kawasan Khas (RKK) dan pelan-pelan tindakan.
 • Menyediakan Pelan Jangka Panjang 5 Tahun dan pelan pembangunan spatial yang mengandungi aspek fizikal, sosial dan alam sekitar.
 • Memberi khidmat nasihat kepada pemilik / Jururancang Bandar dari segi Rancangan Pemajuan yang diluluskan.

Fungsi Bahagian Pelan Induk :
Pangkalan Data GIS

 

 • Menyedia dan mengemas kini peta asas digital dan maklumat guna tanah Petaling Jaya.
 • Membangun, melaksana dan mengemas kini projek PJ City GIS - aplikasi sistem maklumat.
 • Melaksanakan Sistem Pengukuran Petunjuk Mampan Malaysia (MURNInet) MBPJ.

Fungsi Bahagian Pembangunan Mampan :

 • Merancang, menyelaras, melaksana dan memantau program-program kesejahteraan Bandar ke arah mewujudkan persekitaran bandar raya yang mampan dan berdaya huni selaras dengan wawasan Rangka Kerja Pelan Pembangunan Mampan ‘Sustainable Petaling Jaya 2030’.
 • Menjadi pemudah cara dengan mengadakan ‘Focus Group Discussion’ dalam melibatkan penyertaan komuniti dan agensi-agensi lain secara “Smart Partnership” selaras dengan konsep “Governance - A City Well Governed With Its People” serta membuat kajian penilaian impak terhadap keseluruhan pelaksanaan projek dan program yang terkandung di dalam Pelan Strategik ‘Sustainable PJ 2030’.
 • Menjadi urusetia dan katalis bagi pelaksanaan yang lebih menyeluruh dalam merancang, merekabentuk dan memantau pematuhan Rekabentuk Sejagat (Universal Design) dalam projek-projek pembangunan di Petaling Jaya.
 • Merancang, menyelaras dan memantau pelaksanaan Pelan Induk Keselamatan Petaling Jaya serta projek-projek di bawah NKRA Mengurangkan Jenayah.

Fungsi Bahagian Perancangan Pengangkutan :
Perancangan Pengangkutan Awam

 

 • Menyediakan pelan induk pengangkutan Petaling Jaya.
 • Menganalisis cadangan dan strategi kajian sebagai rujukan jabatan serta menyediakan Pelan Bersepadu Pengangkutan Awam. Sistem Maklumat Perancangan Pengangkutan
 • Membuat unjuran keperluan dan kapasiti perancangan dan pembangunan lalulintas di Petaling Jaya.
 • Menyediakan Garis Panduan dan polisi berkaitan lalulintas dan pengangkutan.

Fungsi Bahagian Perancangan Pengangkutan :
Perancangan Gunatanah & Pengangkutan Bersepadu

 • Mengumpul data perancangan sedia ada dan akan datang yang merangkumi jumlah penduduk, guna tanah, permintaan perjalanan dan data trafik untuk Perancangan Pengangkutan Mikroskopik.
 • Membangun, menyelenggara dan mengemas kini Model Trafik dengan data perancangan, data trafik dan pembangunan jalan baru yang terkini.
 • Menganalisa kapasiti bagi mengenal pasti ‘level of service’ dan “VC Ratio” rangkaian jalan sedia ada.
 • Mengkaji, menilai dan memberi ulasan terhadap cadangan pembinaan lebuh raya baru.

Fungsi Bahagian Perancangan Rekabentuk Bandar :

 • Menyediakan Pelan Konsep Pembangunan Projek Khas Majlis.
 • Menyediakan Pelan Induk Rekabentuk Bandar Projek Khas Majlis.
 • Memberi khidmat nasihat dan “site supervision” semasa pelaksanaan Projek Khas Majlis (follow up project-progress).
 • Menyelaras projek-projek di bawah NKRA Bandar Selamat.
 • Mengemas kini maklumat asas Petaling Jaya dan menguruskan permohonan maklumat daripada Jabatan, agensi luar dan perseorangan.
 • Mengemas kini dan menyelenggara Laman Web Perancangan Pembangunan - PJ City Plan.

Fungsi Bahagian Pentadbiran :

 • Menjalankan kerja-kerja pengkeranian, surat-menyurat serta penghantaran dokumen.
 • Menguruskan hal-hal berkaitan keselamatan dan kebersihan pejabat.
 • Menguruskan hal-hal berkaitan urusan mesyuarat yang dikendalikan oleh jabatan seperti tempahan bilik mesyuarat, surat jemputan dan percetakan.
 • Menguruskan segala pesanan dan bekalan serta menyelenggara peralatan pejabat.
 • Menguruskan hal berkaitan permohonan cuti, disiplin serta latihan bagi kakitangan jabatan.
 • Menyelaras aktiviti korporat jabatan seperti Star Rating, Key Performance Indicator (KPI), Aktiviti EKSA, APPC, AKPBT, MPK, SOP dan sebagainya.

 

PEGAWAI
TEL/EMAIL
 

TPr. Zain Azly bin Abdul Rahman, P.J.K.

Timbalan Pengarah (Perancangan Pembangunan)

03-79557934 (T)

03-79563544 ext 352

zainazly@mbpj.gov.my

BAHAGIAN KAWALAN PEMBANGUNAN

En. Mohd Bakri bin Salleh

Penolong Pengarah Kanan (Perancangan Pembangunan) 1

03-79572516 (T)

03-79563544 ext 261

mohdbakri@mbpj.gov.my

BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN KHIDMAT TEKNIKAL

Pn.Nazihah binti Jaafar

Penolong Pengarah (Perancangan Pembangunan) 1

03-79541445 (T)

03-79563544 ext 412

nazihah@mbpj.gov.my

En. Norhisam bin Hussain

Penolong Pengarah (Perancangan Pembangunan) 4

03-79563544 ext 411

norhisam.hussain@mbpj.gov.my

BAHAGIAN PERANCANG PEMBANGUNAN (PERANCANGAN PENGANGKUTAN)

Pn.Faiwos binti Abd Hamid

Ketua Penolong Pengarah (Perancangan Pembangunan)

03-79558205 (T)

03-79563544 ext 353

faiwos@mbpj.gov.my

Pn. Eza Azlinda binti Nadzri

Penolong Pengarah (Perancangan Pembangunan) 5

03-79563544 ext 363

ezzazlinda@mbpj.gov.my

Eza Azlinda

Pn.Norsyuhadah binti Norzalwi

Penolong Pengarah (Perancangan Pembangunan) 6

03-79563544 ext 351

norsyuhadah@mbpj.gov.my

Norsyuhadah
BAHAGIAN PEMBANGUNAN MAMPAN

Pn.Suzana binti Othman

Penolong Pengarah (Perancangan Pembangunan) 2

03-79575291 (T)

03-79563544 ext 262

suzana@mbpj.gov.my

 

Kemaskini Terakhir: Khamis, 21 Oktober 2021 - 3:49pm