MENU
 • Notice: Undefined offset: 1 dalam tb_megamenu_insert_tb_item() (baris 343 dari /home/sgrmbj/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 2 dalam tb_megamenu_insert_tb_item() (baris 343 dari /home/sgrmbj/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 3 dalam tb_megamenu_insert_tb_item() (baris 343 dari /home/sgrmbj/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 4 dalam tb_megamenu_insert_tb_item() (baris 343 dari /home/sgrmbj/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 1 dalam tb_megamenu_insert_tb_item() (baris 343 dari /home/sgrmbj/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 2 dalam tb_megamenu_insert_tb_item() (baris 343 dari /home/sgrmbj/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 3 dalam tb_megamenu_insert_tb_item() (baris 343 dari /home/sgrmbj/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 4 dalam tb_megamenu_insert_tb_item() (baris 343 dari /home/sgrmbj/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 1 dalam tb_megamenu_insert_tb_item() (baris 343 dari /home/sgrmbj/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 2 dalam tb_megamenu_insert_tb_item() (baris 343 dari /home/sgrmbj/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 3 dalam tb_megamenu_insert_tb_item() (baris 343 dari /home/sgrmbj/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 4 dalam tb_megamenu_insert_tb_item() (baris 343 dari /home/sgrmbj/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 1 dalam tb_megamenu_insert_tb_item() (baris 343 dari /home/sgrmbj/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 2 dalam tb_megamenu_insert_tb_item() (baris 343 dari /home/sgrmbj/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 3 dalam tb_megamenu_insert_tb_item() (baris 343 dari /home/sgrmbj/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 4 dalam tb_megamenu_insert_tb_item() (baris 343 dari /home/sgrmbj/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).

 

SISTEM KAKITANGAN  
Sistem ePay Slip Sistem untuk menguruskan semakan slip gaji dan Borang EC kakitangan. 
Sistem eKlinik MBPJ Sistem untuk menguruskan rawatan perubatan kakitangan dan semakan baki peruntukan perubatan kakitangan. 
Sistem mFORM ISMS Sistem untuk menguruskan pelbagai permohonan ID dan akses kepada sistem.
Sistem MyAsset Sistem untuk menguruskan pelbagai aset di MBPJ.
Sistem SMS MBPJ Sistem untuk menguruskan penghantaran dan hebahan SMS kepada kakitangan dan pelanggan MBPJ.
Sistem Pengurusan Maklumat Sumber Manusia (HRMIS) Sistem untuk pengurusan maklumat sumber manusia kakitangan.
Webmail MBPJ (Gmail) Perkhidmatan mel elektronik kakitangan MBPJ.
Pembatalan OT Sistem untuk menguruskan pembatalan kerja lebih masa kakitangan.
Sistem Pengurusan Projek MBPJ Sistem untuk pengurusan dan pemantauan projek-projek di MBPJ.
Sistem Single Sign On (SSO) Sistem untuk menguruskan ID dan kata laluan untuk sistem-sistem MBPJ yang menggunakan Single Sign On (SSO).
Sistem eKedatangan Sistem untuk menguruskan kehadiran kakitangan ke pejabat (intranet sahaja). 
Sistem Helpdesk Sistem untuk menguruskan aduan berkaitan sistem-sistem dan perkhidmatan berkaitan IT yang disediakan oleh Unit Teknologi Maklumat MBPJ.    
Sistem Elaun Lebih Masa (SPELM) Sistem untuk menguruskan tuntutan elaun lebih masa kakitangan MBPJ.
Sistem iRest Sistem untuk menguruskan tempahan rumah rehat untuk kakitangan MBPJ.
Sistem eAgreement Sistem untuk menguruskan permohonan penyediaan perjanjian antara MBPJ dengan pembekal/syarikat bagi projek-projek MBPJ.
Sistem eLatihan Sistem untuk menguruskan latihan-latihan yang dihadiri oleh kakitangan MBPJ.

 

 

MAKLUMAN UNTUK KAKITANGAN  
COVID INFO : New Normal : Life in 2022 OSHE Manual MBPJ ISO 45001 dan ISO 14001
Hebahan Integriti Amalan Penggunaan Media Sosial Sektor Awam
Pematuhan Garis Panduan Penggunaan Mel Elektronik Majlis Bandaraya Petaling Jaya Manual Kualiti MBPJ 2021
Maklumat Sistem Pengumpulan dan Penggunaan Semula Air Hujan(SPAH) Kajian Kepuasan Pelanggan dan Maklum Balas Penambahbaikan 2019
Ekosistem Kondusif Sektor Awam(EKSA) Laporan Piagam Pelanggan MBPJ 2019
Kajian Kepuasan Pelanggan MBPJ 2017 Risalah Budaya Mesra Pelanggan
Analisis Punca Masalah Kajian Kepuasan Pelanggan 2018 Buku Pelan Anti Rasuah Organisasi (OACP) MBPJ
Dasar Keselamatan ICT MBPJ