MENU

 

UNIT PUSAT SETEMPAT (OSC)

Tingkat Bawah, Bangunan Annex MBPJ, Jln Yong Shook Lin, 46675 Petaling Jaya, Selangor

Faks : 03-79541875

Fungsi Unit :

  • Sebagai urusetia mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat MBPJ, pemantauan dan pembentangan.
  • Menerima dan menyemak permohonan pembangunan tanah, Kebenaran Merancang dan Pelan Bangunan dengan merujuk senarai semak permohonan.
  • Meneliti permohonan yang diterima memenuhi kehendak asas atau syarat-syarat yang ditetapkan semasa permohonan dikemukakan.
  • Membuat edaran permohonan cadangan pemajuan kepada jabatan-jabatan yang berkenaan untuk diproses dan jabatan / agensi teknikal yang berkenaan untuk ulasan dan pandangan.
  • Memantau permohonan-permohonan yang telah diedar kepada jabatan / agensi teknikal.
  • Memaklumkan kepada Jawatankuasa Pusat Setempat mengenai permohonan yang telah diterima.
  • Mendapatkan maklum balas lanjut daripada agensi teknikal sekiranya terdapat apaapa isu dan masalah.
  • Mengedarkan keputusan Jawatankuasa Pusat Setempat terhadap keputusan permohonan kepada agensi teknikal berkaitan permohonan pemajuan tanah di bawah Seksyen 124A dan 204D, Kanun Tanah Negara, Permohonan Kebenaran Merancang dan Permohonan Pelan Bangunan.
  • Bertindak sebagai urusetia mesyuarat yang menetapkan tarikh, memastikan mesyuarat Jawatankuasa OSC MBPJ diadakan dua kali sebulan dan menyediakan minit mesyuarat serta maklum balas untuk edaran.
  • Mengumpul kertas perakuan untuk diangkat ke Mesyuarat Penuh Majlis.

 

PEGAWAI

TEL/EMAIL
 

Puan Tee Szu Fong

Pengarah Unit Pusat Setempat

 

03-79541725 (T)

03-79563544 ext 558

teeszufong@mbpj.gov.my

Tee Szu Fong

Encik Muhammad Rosdi bin Abdullah

Penolong Pengarah Kanan (Pusat Setempat)

03-79600835 (T)

03-79563544 ext 548

muhammadrosdi@mbpj.gov.my

Muhammad Rosdi

 

Kemaskini Terakhir: Khamis, 21 Oktober 2021 - 3:49pm