MENU

 Sebarang pertanyaan sila hubungi Jabatan Kawalan Bangunan di talian 03-79563544.

Sila ambil perhatian Borang CCC mestilah dicetak di atas kertas berwarna biru.

Soalan Lazim (FAQ) berkaitan permohonan Jabatan Kawalan Bangunan.

LampiranSaiz
1. Borang A (Sila cetak atas kertas berwarna biru)367.54 KB
2. Borang B (Sila cetak atas kertas berwarna biru)47.91 KB
3. Format Pelan Bangunan41.6 KB
4. PB.B01 BORANG PERMOHONAN KELULUSAN PELAN BANGUNAN BAGI BANGUNAN SKIM PEMBANGUNAN1.1 MB
5. PB.B02 BORANG PERMOHONAN KELULUSAN PELAN BANGUNAN BAGI BANGU N AN INDIVIDU SELAIN KEDIAMAN853.26 KB
6. PB.B03 BORANG PERMOHONAN KELULUSAN PELAN BANGUNAN BAGI BANGUNAN KEDIAMAN INDIVIDU524.02 KB
7. PB.B04 BORANG PERMOHONAN KELULUSAN PELAN SETARA 111.07 KB
8. PB.B05 BORANG PERMOHONAN KELULUSAN MENDIRIKAN BINAAN TAPAK BINA424.49 KB
9. PB.B06 BORANG PERMOHONAN KELULUSAN PELAN MENDIRIKAN BANGUNAN SEMENTARA427.69 KB
10. PB.B07 BORANG PERMOHONAN KELULUSAN MENDIRIKAN MENARA DAN S TRUKTUR TELEKOMUNIKASI268.86 KB
11. PB.B08 BORANG PERMOHONAN KELULUSAN MENDIRIKAN STRUKTUR PAPARAN IKLA N267.33 KB
12. PB.B09 PERAKUAN KERJA - KERJA BINAAN BELUM / TELAH DIMULAKAN (Sila cetak atas kertas berwarna kuning)12.78 KB
13. PB.B10 SURAT AKUAN SUMPAH23.84 KB
14. BORANG CCC B.01 BORANG SEMAKAN MENGEMUKAKAN BORANG B(BANGUNAN BARU SELAIN BANGLO)88.27 KB
15. BORANG CCC B.02 BORANG SEMAKAN MENGEMUKAKAN BORANG B((BANGLO BARU/ TAMBAHAN DAN PINDAAN BANGUNAN)92.75 KB
16. BORANG CCC B.03 SENARAI SEMAK LAWATAN TAPAK BAGI PERAKUAN BERPERINGKAT : BORANG G1283.91 KB
17. BORANG CCC B.04 SENARAI SEMAK LAWATAN TAPAK BAGI PERAKUAN BERPERINGKAT : BORANG G1273.9 KB
18. BORANG CCC B.05 MAKLUMBALAS LAWATAN TAPAK33.66 KB
19. BORANG CCC B.05 BORANG SEMAKAN PENGEMUKAAN PERAKUAN SIAP DAN PEMATUHAN (BORANG F)99.29 KB
20. SURAT MEMOHON SALINAN PELAN161.85 KB
21. BORANG PERMOHONAN KERJA-KERJA KECIL174.5 KB
22. SURAT PERMOHONAN KERJA-KERJA KECIL (LAMPIRAN A)16.89 KB
23. BORANG SEMAKAN MENGEMUKAKAN BORANG B (BANGUNAN BARU SELAIN BANGLO)89.06 KB
24. BORANG SEMAKAN MENGEMUKAKAN BORANG B (BANGLO BARU/TAMBAHAN DAN PINDAAN BANGUNAN)93.67 KB
25. BORANG PERMOHONAN KELULUSAN MEMULAKAN KERJA DI TAPAK DALAM TEMPOH PKPB - SKALA KECIL80.24 KB
26. BORANG PERMOHONAN KELULUSAN MEMULAKAN KERJA DI TAPAK DALAM TEMPOH PKPB - PROJEK SKIM PEMBANGUNAN81.89 KB
27. NOTIFIKASI BERPERINGKAT PPN FASA 1866.56 KB
28. NOTIFIKASI MULA KERJA BINAAN (BORANG B) PPN FASA 11.15 MB
29. PEMAKLUMAN OPERASI DI TAPAK BINAAN SEPANJANG TEMPOH PPN FASA 1108.54 KB
30. SURAT AKUJANJI KERJA TEMPOH PPN FASA 187.55 KB
31. SURAT AKUJANJI PENGESAHAN BINAAN PPN FASA 189.67 KB
32. BORANG PERMOHONAN KEBENARAN KERJA-KERJA MEROBOH BANGUNAN281.79 KB
33. LAMPIRAN A SURAT PERAKUAN TANGGUNGJAWAB PEMILIK BANGUNAN8.83 KB
Kemaskini Terakhir: Selasa, 30 November 2021 - 3:11pm