MENU

Latar Belakang

Ianya telah menjadi perangsang kepada Lembaga untuk merancang dan membangunkan Petaling Jaya selaras dengan dasar liberal Kerajaan terhadap pembangunan. Dalam tempoh 2 dekad Petaling Jaya telah menjadi sebuah bandar satelit yang paling kaya dan terbesar di negeri ini. Sebagai sebuah bandar yang pertama dirancang dalam Malaysia ini, Petaling Jaya telahpun mencapai kejayaan yang cemerlang, sesuai dengan nama ‘JAYA' dan sentiasa sibuk dengan aktiviti-aktiviti serta megah dengan kejayaannya. Petaling Jaya telah menjadi sebuah kawasan perindustrian yang terkemuka di dalam negara dan membangun dengan caranya yang tersendiri.

Pada 1 Januari 1977, Lembaga Bandaran Petaling Jaya telah dinaikkan tarafnya kepada Majlis Perbandaran Petaling Jaya (MPPJ) berikutan penggubalan Akta Kerajaan Tempatan 1976 oleh kerajaan. Kawasan SS (seksyen bernombor di daerah Sg Way / Subang) bersama-sama dengan kawasan baru seperti Subang Jaya, Seksyen 52 (Newtown) telah disatukan untuk membentuk satu perbandaran tunggal di bawah MPPJ.

Daripada sebuah bandar yang dirancang sebagai Bandar Kecil bagi menampung kesesakan di Kuala Lumpur, Petaling Jaya telah menjadi satu Bandar yang Maju. Di dalam mengejar arus pemodenan dan pembangunan pada masa itu, penduduk telah mengambil bahagian dalam perdagangan dan perusahaan bagi meningkatkan taraf hidup mereka.

   
 

Kemaskini Terakhir: Selasa, 14 Julai 2020 - 4:01pm