MENU

MAKLUMAN COB : Keputusan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMKN) Selangor berkenaan kuasa memperakui pemastautin oleh Pengerusi Badan Pengurusan Bersama(JMB).