MENU
 • Notice: Undefined offset: 1 in tb_megamenu_insert_tb_item() (line 343 of /home/sgrmbj/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 2 in tb_megamenu_insert_tb_item() (line 343 of /home/sgrmbj/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 3 in tb_megamenu_insert_tb_item() (line 343 of /home/sgrmbj/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 5 in tb_megamenu_insert_tb_item() (line 343 of /home/sgrmbj/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 1 in tb_megamenu_insert_tb_item() (line 343 of /home/sgrmbj/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 2 in tb_megamenu_insert_tb_item() (line 343 of /home/sgrmbj/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 3 in tb_megamenu_insert_tb_item() (line 343 of /home/sgrmbj/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 5 in tb_megamenu_insert_tb_item() (line 343 of /home/sgrmbj/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 1 in tb_megamenu_insert_tb_item() (line 343 of /home/sgrmbj/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 2 in tb_megamenu_insert_tb_item() (line 343 of /home/sgrmbj/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 3 in tb_megamenu_insert_tb_item() (line 343 of /home/sgrmbj/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 5 in tb_megamenu_insert_tb_item() (line 343 of /home/sgrmbj/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).

GARIS PANDUAN PERMOHONAN LESEN ANJING DAN SYARAT - SYARAT PEMELIHARAAN ANJING DI KAWASAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA

Cara permohonan :
1. Permohonan wajib dibuat secara dalam talian menerusi https://elesen.mbpj.gov.my.

Sila sediakan dokumen berikut dalam format .pdf / JPG (tidak melebihi 2MB setiap satu fail)

1. Salinan Kad Pengenalan pemohon.
2. Gambar hadapan rumah.
3. Gambar anjing.
4Salinan sijil Sijil pemeriksaan kesihatan/vaksin daripada klinik haiwan yang diiktiraf.

Kadar fi lesen:

RM 30 untuk seekor anjing bagi tempoh sehingga 31 Disember tahun semasa.

RM 60 untuk seekor anjing bagi tempoh 2 tahun.

RM 90 untuk seekor anjing bagi tempoh 3 tahun.

Tag Anjing : 

Tag anjing boleh diambil dimana mana kaunter MBPJ selepas pembayaran dibuat.

Syarat pemeliharaan anjing di kawasan Petaling Jaya :
1. Setiap ekor anjing peliharaan hendaklah mempunyai lesen yang sah dikeluarkan
oleh Majlis Bandaraya Petaling Jaya.

2. Setiap ekor anjing hendaklah sentiasa memakai lencana logam/ lain - lain tanda
pengenalan yang dikeluarkan oleh Majlis Bandaraya Petaling Jaya.

3. Anjing hendaklah sentiasa berada dalam kawasan premis yang dikeluarkan
seperti tercatat dalam lesen.

4. Tuan punya anjing hendaklah memastikan tempat tinggal anjing (kennel)
disediakan di tempat yang sesuai di premisnya.

5. Anjing hanya dibenarkan keluar kawasan premis dengan disertai oleh tuan punya
dan anjing mestilah menggunakan rantai/ tali serta penutup mulut.

6. Tuan punya mestilah memastikan anjing pemeliharaannya sentiasa bersih, sihat
dan tidak berpenyakit.

7. Sekiranya anjing sakit atau dijangkiti penyakit kutu, kurap dan sebagainya, tuan
punya hendaklah dengan segera mendapatkan rawatan anjing kepunyaannya dari
seorang doktor haiwan yang bertauliah dan mematuhi apa - apa nasihat doktor
tersebut.

8. Tuan punya hendaklah memastikan air kencing, najis dan kotoran anjing
peliharaannya tidak terbiar merata - rata dan najis tidak boleh dibuang ke dalam
longkang awam.

9. Tuan punya hendaklah bertimbangrasa terhadap jiran tetangga tentang gangguan yang ditimbulkan oleh anjing peliharaannya. Ini termasuk larangan
agama tertentu dalam peliharaan anjing.

10. Kawasan berikut adalah kawasan larangan untuk anjing :
a) Restoran / premis makanan/ minuman.
b) Kenderaan awam seperti bas/ teksi dan lain - lain.
c) Rumah/ tempat/ kawasan rehat awam.
d) Rumah pangsa/ apartmen/ kondo dan seumpamanya.
e) Tempat ibadat.
f) Hospital dan klinik kecuali klinik haiwan.
g) Tadika, sekolah dan pusat tuisyen.
h) Pusat beli - belah.
i) Lain - lain tempat yang diistihar oleh Majlis.

11. Lesen - lesen anjing boleh ditarik balik pada bila-bila masa oleh Datuk Bandar,
Majlis Bandaraya Petaling Jaya tanpa memberi alasan.

12. Semua tuan punya anjing dikehendaki memberitahu Jabatan Pelesenan, Majlis
Bandaraya Petaling Jaya apabila anjing - anjing pemeliharaan mereka mati bagi
maksud pembatalan lesen.

13. Mana - mana anjing yang didapati merayau - rayau atau di tempat - tempat
awam dengan tidak memakai lencana logam bernombor atau lain - lain tanda
pengenalan seperti diperuntukkan bagi tahun semasa boleh ditangkap oleh
seseorang yang telah diberi kuasa oleh Datuk Bandar. Mana - mana anjing yang
ditangkap boleh dimusnahkan sekiranya tiada tuntutan dalam masa 7 hari dari
tangkapan.

14. Seseorang yang mempunyai, menyimpan, melindungi atau memelihara anjing
yang tidak dilesenkan boleh disifatkan telah melanggar Undang - Undang Kecil
Pelesenan dan Kawalan Anjing MBPJ (Pindaan) 1983, dan telah membuat
kesalahan di bawah kesalahan Undang - Undang Kecil tersebut.

15. Mana - mana kesalahan di bawah Undang - Undang Kecil boleh dikenakan
kompaun tidak melebihi RM 250.00.

16. Bilangan anjing yang dibenarkan bagi rumah yang tidak melebihi 3000 kaki
persegi iaitu 1 ekor dan melebihi 3000 kaki persegi ialah 2 ekor.

17. Tuan/ puan adalah dilarang memelihara/ menyimpan anjing di premis/ rumah
kediaman flat, pangsapuri, kondominium kawasan Majlis Bandaraya Petaling
Jaya. (Peruntukan Sek. 10 Undang - Undang Kecil Pelesenan Dan Kawalan Anjing
(Kawasan Majlis Bandaraya Petaling Jaya 1978)

18. Seseorang penyimpan anjing atau seseorang yang bersalah atas sesuatu
kesalahan terhadap undang - undang kecil, boleh apabila disabitkan dikenakan
denda sebanyak dua ribu ringgit @ RM 2,000.00 atau dipenjarakan tidak lebih
satu tahun atau denda dan penjara itu kedua - duanya.

Sebarang pertanyaan hubungi :-
Jabatan Pelesenan MBPJ : 03-79604667
Unit Vektor & Kesihatan Awam, Jabatan Kesihatan Persekitaran MBPJ :
79563532/79552381