MENU
 • Notice: Undefined offset: 1 dalam tb_megamenu_insert_tb_item() (baris 343 dari /home/sgrmbj/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 2 dalam tb_megamenu_insert_tb_item() (baris 343 dari /home/sgrmbj/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 3 dalam tb_megamenu_insert_tb_item() (baris 343 dari /home/sgrmbj/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 4 dalam tb_megamenu_insert_tb_item() (baris 343 dari /home/sgrmbj/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 1 dalam tb_megamenu_insert_tb_item() (baris 343 dari /home/sgrmbj/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 2 dalam tb_megamenu_insert_tb_item() (baris 343 dari /home/sgrmbj/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 3 dalam tb_megamenu_insert_tb_item() (baris 343 dari /home/sgrmbj/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 4 dalam tb_megamenu_insert_tb_item() (baris 343 dari /home/sgrmbj/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 1 dalam tb_megamenu_insert_tb_item() (baris 343 dari /home/sgrmbj/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 2 dalam tb_megamenu_insert_tb_item() (baris 343 dari /home/sgrmbj/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 3 dalam tb_megamenu_insert_tb_item() (baris 343 dari /home/sgrmbj/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 4 dalam tb_megamenu_insert_tb_item() (baris 343 dari /home/sgrmbj/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 1 dalam tb_megamenu_insert_tb_item() (baris 343 dari /home/sgrmbj/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 2 dalam tb_megamenu_insert_tb_item() (baris 343 dari /home/sgrmbj/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 3 dalam tb_megamenu_insert_tb_item() (baris 343 dari /home/sgrmbj/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 4 dalam tb_megamenu_insert_tb_item() (baris 343 dari /home/sgrmbj/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).

MAKLUMAN PENTING :

1. BORANG INI ADALAH UNTUK MEMBUAT PERMOHONAN TEMUJANJI FIZIKAL DENGAN JABATAN SAHAJA. SILA PASTIKAN ANDA TIDAK MEMBUAT PERMOHONAN, ADUAN ATAU PERTANYAAN SELAIN TEMUJANJI. 

2. SILA PASTIKAN ANDA TELAH MEMILIH JABATAN YANG BETUL UNTUK PERMOHONAN TEMUJANJI ANDA. 

 

Untuk membuat temujanji, sila klik pada jabatan yang anda ingin kunjungi.

1.

JABATAN PERANCANGAN PEMBANGUNAN

Bahagian Kawalan Pembangunan

Bahagian Pelan Induk

Bahagian Pembangunan Mampan

Bahagian Perancangan Pengangkutan

Bahagian Perancangan Rekabentuk Bandar

Bahagian Pentadbiran

2.

JABATAN KEJURUTERAAN

Bahagian Aset dan Infrastruktur

Bahagian Kerja Awam/Lalu Lintas

Bahagian Mekanikal dan Elektrikal

3. JABATAN KAWALAN BANGUNAN
4. JABATAN PELESENAN
5.

JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN 

Bahagian Pentadbiran

Bahagian Sumber Manusia

Bahagian Pengurusan Aset dan Bekalan

Bahagian Perolehan

Bahagian Pentadbiran Am

6. JABATAN LANDKSAP
7.

JABATAN PEMBANGUNAN KEMASYARAKATAN

Bahagian Pembangunan Sukan dan Kemudahan Am

Bahagian Kebudayaan, Kesenian, Sosial dan Pelancongan

Bahagian khidmat Komuniti dan Pembangunan Modal Insan

Bahagian Sumber Ilmu

8.  JABATAN PENGUATKUASAAN
9.

JABATAN PERKHIDMATAN KESIHATAN DAN PERSEKITARAN

Bahagian Alam Sekitar

Bahagian Klinikal

Bahagian Pentadbiran

Unit Vektor, Unit Penguatkuasaan Penjaja, Unit Penguatkuasaan Pelesenan, Unit Kawalan Mutu Makanan,  Unit Kawalan dan Penguatkuasaan Tandas

10. JABATAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM
11. JABATAN PENILAIAN DAN PENGURUSAN HARTA
12.

JABATAN PERBENDAHARAAN

Bahagian Hasil

Bahagian Kewangan

Bahagian Perbelanjaan

13. UNIT PUSAT SETEMPAT (OSC)
14. UNIT PESURUHJAYA BANGUNAN (COB)
15. UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT
16. UNIT PERUNDANGAN
17. UNIT AUDIT DALAM
18. UNIT KOMUNIKASI KORPORAT
19. UNIT INTEGRITI