MENU

PEMAKLUMAN BERKENAAN PENYEDIAAN DRAF RANCANGAN TEMPATAN PETALING JAYA 1 (PENGUBAHAN 4) DAN RANCANGAN TEMPATAN PETALING JAYA 2 (PENGUBAHAN 3). PUBLISITI DAN REPRESENTASI DI BAWAH SEKSYEN 12A AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172).

TARIKH PEMERIKSAAN : 2HB OKTOBER 2020 – 2HB NOVEMBER 2020

MASA : 8.00 PAGI – 5.00 PETANG (WAKTU PEJABAT)

TEMPAT : TINGKAT 2, JABATAN PERANCANGAN PEMBANGUNAN, MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA.

ORANG RAMAI ADALAH DIPELAWA UNTUK MEMBUAT PEMERIKSAAN, PANDANGAN DAN MAKLUMBALAS ANDA AMATLAH DIALU – ALUKAN DAN BOLEH DIKEMUKAKAN SECARA BERTULIS KEPADA DATUK BANDAR MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA, PADA ATAU SEBELUM 2HB NOVEMBER 2020

Addendum Rancangan Tempatan Petaling Jaya 1 (RTPJ1) Pengubahan 4 

Borang Bantahan/Maklumbalas Awam Rancangan Tempatan Petaling Jaya 1 (RTPJ1) Pengubahan 4 

Draf Rancangan Tempatan Petaling Jaya 1 (RTPJ1) Pengubahan 4 (Peta Cadangan dan Penyataan Bertulis)

Draf Rancangan Tempatan Petaling Jaya 1 (RTPJ1) Pengubahan 4 (Garis Panduan Pelaksanaan)

NOTIS RTPJ

Kemaskini Terakhir: Jumaat, 23 Oktober 2020 - 11:18am