MENU

MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA (MBPJ) INGIN MENGUMUMKAN TEMPOH PEMBERITAHUAN NOTIS PUBLISITI DAN REPRESENTASI BERKAITAN DENGAN PENYEDIAAN DRAF RANCANGAN TEMPATAN PETALING JAYA 1 (PENGUBAHAN 4) DI BAWAH SEKSYEN 12A AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) ADALAH DILANJUTKAN SEHINGGA 30HB NOVEMBER 2020.

TARIKH PEMERIKSAAN : 2HB OKTOBER 2020 – 30HB NOVEMBER 2020

MASA : 8.00 PAGI – 5.00 PETANG (WAKTU PEJABAT)

TEMPAT : TINGKAT 2, JABATAN PERANCANGAN PEMBANGUNAN, MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA.

ORANG RAMAI ADALAH DIPELAWA UNTUK MEMBUAT PEMERIKSAAN, PANDANGAN DAN MAKLUMBALAS ANDA AMATLAH DIALU – ALUKAN DAN BOLEH DIKEMUKAKAN SECARA BERTULIS KEPADA DATUK BANDAR MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA, PADA ATAU SEBELUM 30HB NOVEMBER 2020

UNTUK PERTANYAAN DAN MAKLUMAN LANJUT BOLEH HUBUNGI JABATAN PERANCANGAN PEMBANGUNAN MBPJ DI TALIAN 03-79563544 SAMBUNGAN 364/372/410, FAKS: 03-7958 1494 DAN EMAIL: rtpj@mbpj.gov.my

Addendum Rancangan Tempatan Petaling Jaya 1 (RTPJ1) Pengubahan 4 

Borang Bantahan/Maklumbalas Awam Rancangan Tempatan Petaling Jaya 1 (RTPJ1) Pengubahan 4 

Draf Rancangan Tempatan Petaling Jaya 1 (RTPJ1) Pengubahan 4 (Peta Cadangan dan Penyataan Bertulis)

Draf Rancangan Tempatan Petaling Jaya 1 (RTPJ1) Pengubahan 4 (Garis Panduan Pelaksanaan)

Poster RTPJ1 P4

Kemaskini Terakhir: Selasa, 19 Januari 2021 - 9:16pm