MENU
JABATAN PENGUATKUASAAN DAN KESELAMATAN

Penguatkuasaan dan Keselamatan

 

Tunda Kenderaan

79588085
79582476
79582372

79563544 samb.149

UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT
Bahagian Teknologi Maklumat

79563544
samb. 225/227

JABATAN PERANCANGAN PEMBANGUNAN
Proses Permohonan Kebenaran Merancang 79563544 samb.360
JABATAN PERBENDAHARAAN
Bahagian Cukai Taksiran 79563544
samb. 103/104/106/109
Sistem Bayar & Peraga 79563544
samb. 101
Penswastaan, Hal Ehwal Tanah dan Perumahan 79545986
JABATAN LANDSKAP
Perkhidmatan Hiasan/Permit Memancing/Perkhidmatan Penyelenggaraan Pokok Teduhan 78048907/78048908
JABATAN KESIHATAN PERSEKITARAN

Unit Vektor & Kesihatan Awam

Bahagian Alam Sekitar       

Bahagian Kawal Selia & Pentadbiran

79563532/79552381

79562939

79552381

 

UNIT OSC
Urusetia Pusat Setempat(OSC) 79541725/79563544 samb.400/401
LAIN-LAIN  
Sewaan Kemudahan Bergerak 78767399
Pusat Pendidikan Alam Sekitar 79588064
Permohonan Lesen Anjing 79604667/79609026
Kemaskini Terakhir: Rabu, 5 Ogos 2020 - 3:32pm